Visitation - Skolen mir

Vi følger jeres visitationsproces

Vi følger jeres visitationsproces

Vi følger jeres visitationsproces

Vi følger jeres visitationsproces

Visitationsprocessen

Vi følger jeres kommunes visitationsprocedure. Som regel drøfter vi sagen kort, herefter sender I akterne til os.

Hvis vi på baggrund af de indhentede oplysninger oplever, at vores skoler vil være et godt valg for det pågældende barn/den unge, så inviterer vi forældrene til at se MIRskolerne og indhenter information om- og observerer evt. barnet/den unge. Når vi har mødt barnet/den unge, giver vi en endelig tilkendegivelse på, om vi ser MIRskolerne som et godt match for eleven. Derefter beslutter I, sammen med forældrene, hvilken skoleplacering der er bedst for eleven.