Værdigrundlag

Værdigrundlag

”Alle vinder når ingen taber” – er AskovFondens slogan. Det er et slogan, som vi på MIRskolerne arbejder med dagligt, og så kombineret med vores eget slogan: ”Vi er nødt til at behandle forskelligt for at behandle alle ens”.

AskovFonden og MIRskolernes værdier er baseret på mere end 75 års arbejde med at skabe proaktive sociale løsninger for mennesker, der står udenfor samfundet. Vi er en NGO, der arbejder non-for-profit, hvilket afspejler sig i den måde, vi møder mennesker og samarbejdspartnere på. Vi tror på, at alle mennesker er værdifulde og kan bidrage til samfundets fællesskab.

MIRskolerne vil gennem udvikling af relevante sociale skoletilbud og en udviklingsorienteret indsats – og i samarbejde med eleven, familien og netværket – skabe en ramme og retning med fokus på, at eleven kan skabe sig et liv med livskvalitet og selvstændighed ud fra elevens individuelle potentiale og ressourcer.

Vi modtager mange forskellige børn/unge med forskellige problemstillinger og udfordringer. Derfor kigger vi altid på det enkelte individ i en fælles sammenhæng. Alle børn/unge skal have muligheden for – og rammerne til at kunne udvikle sig på hver sin måde ud fra sit eget udgangspunkt.

Menneskesyn

Vi ved, at alle mennesker har brug for at høre til i et fællesskab, og vores fornemmeste opgave er at give mennesker troen på, at de har værdi for andre. Vi tror på, at alle gør det bedste, de kan, og at der bag alle handlinger findes et ønske, et initiativ eller et budskab, som vi skal finde frem til.

Vision

Alle har ret til meningsfuld uddannelse, og vi skal øge antallet af psykisk sårbare børn/unge, der gennemfører folkeskolens afgangseksamen og påbegynder en ungdomsuddannelse.

Passion

Vi brænder for børn/unge og deres positive potentialer. Vi viser, at positiv forandring altid er mulig. Vi gør det sammen – med begejstring og forhåbning. Vi er nysgerrige og åbne. Vi stopper ikke, før vi har gjort vores allerbedste og hjulpet vores elever videre i livet, dét værende til en STU, efterskole, 10.klasse etc.

Menneskesyn

Vores elever skal være i trivsel, indgå i positive fællesskaber og i meningsfulde forpligtende relationer på MIR. Vores arbejde bygger på et tæt, samskabende og udviklende forældresamarbejde. Vi er nysgerrige, udviklende og opsøgende i vores arbejde og vil hele tiden dygtiggøre os.

Vores overordnede værdigrundlag

Vi arbejder på at give børn og unge mulighed for læring og uddannelse samt et grundlag for trivsel, udvikling og gode oplevelser.

Vi udviser tillid til det enkelte barn for at styrke det enkelte barns kendskab til sig selv og andres grænser.

Vi er nysgerrige på at udvikle det enkelte barn i overgangen til ung og give det de bedste muligheder for en god start på voksenlivet. 

Vi er optaget af, hvad der fungerer for den enkelte elev, og hvor vi kan blive bedre til at hjælpe den enkelte i fællesskabet.