Undervisning

Undervisning

Mir Skolerne er underlagt folkeskolens krav og rammer, hvilket betyder, at vi underviser i alle fag og fører vores børn og unge til eksamen. Vi fører derfor årligt elever til eksamen, ligesom vi hvert år også afholder terminsprøver. Og vores resultater fra de forrige par år taler deres tydelige sprog – vores elever får ret flotte karakterer.

Det gør de blandt andet, fordi vi giver os – og eleverne – tid. Vi anerkender, at det er svært, og vi tilrettelægger og strukturerer hele deres skolegang hos os og deres forløb mod eksamen, så de føler sig trygge og sikre, når de når til eksamenssituationen.

For der er ingen tvivl om, at størstedelen af vores børn/unge oplever undervisningen som en stor udfordring, og en eksamenssituation står for de fleste som en helt umulig opgave. Men mens det for mange er indholdet, altså de faglige udfordringer der er svære, falder dette andre helt naturligt. Her er det andre problematikker, der er på spil. Fælles for dem alle er, at en skoledag ikke er nem. Om det er undervisningen, pauserne, frokosten, transporten – eller en helt anden udfordring – så er der forhold, som vi skal tages hensyn til.

Det betyder også, at vi altid må vurdere, hvad den enkelte kan magte. Det er ikke altid fordelagtigt at modtage undervisning i alle fag, hvis danskundervisningen alene kan vælte hele dagen omkuld. Måske er barnet/den unge midt i en så svær periode, at det faglige slet ikke er relevant. Derfor er vi løbende i dialog med jer og passer på barnet/den unge. Vi skal ikke være bange for at holde lidt igen men tværtimod være tilbageholdende med at læsse for meget vægt på én, der ikke kan bære byrden.

Skoledagen er bygget op, så eleverne genkender strukturen fra folkeskolen. Undervisningen veksler mellem fælles undervisning i de enkelte klasser og individuelt arbejde på deres egen plads. Når eleverne bliver undervist i hold, er de opdelt efter fagligt niveau og koncentrationsevne samt efter hensyn til de sociale relationer eleverne imellem. Undervisningsmaterialet er ligeledes differentieret, så alle kan være med.

Undervisningen kommer derudover i mange former, og I vil opleve, at vi arbejder med læring på helt andre måder, end man gør på den traditionelle folkeskole. Vi tænker kreativt og erkender og anerkender, at læring ikke kun udspringer af bøger og læringsportaler, men at mange ting omkring os kan agere platforme for læring.