Tværfaglige projekter på Naturskolen

Naturskolen motiverer eleverne ved at engagere dem i tværfaglige projekter

På Naturskolen rammesætter vi vores undervisning med udgangspunkt i både de gældende læringsmål men vi medtænker også et bredt spænd af interessefelter, som vi i vores tætte relation til eleverne bliver lukket ind i.

Et eksempel på ovenstående sammentænkning af flere forskellige undervisningsfag, og elevernes aktuelle interesser, er f.eks. vores netop afsluttede forløb, hvor vi i natur/teknik og billedkunst har arbejdet med solsystemet.  I dette forløb vekslede vi mellem interaktiv klasseundervisning og mindre, afgrænsede, kreative projekter. Et af vores kreative projekter var at udforme et solsystem i papmaché, vi byggede også både rumraketter og meteorer, som kan ses på billederne. Vi afsluttede projektet med en tur til Kystagerparken, hvor vi gik langs Planetstien, mens vi lærte om størrelses- og afstandsforhold ved fysisk at kunne se, opleve og mærke forskellene mellem planeterne.

 

Levende undervisning

Undervisningen bestod af både på små filmsekvenser, quizzer, faglig læsning og så gennemførte vi en række eksperimenter i relation til Jordens placering i solsystemet, solens rotation med videre. Ved på denne måde, at undervise eleverne  med en kombination af leg og læring, får vi mulighed for at spille på flere fags tangenter samtidig, dette gør ikke alene undervisningen mere levende for eleverne men de tager ejerskab for det faglige projekt og deltager med stort engement, hvilket vi oplever som en gavnlig kraft i vores elevers faglige såvel som personlige og sociale udvikling.

Ud over den faglige læring, er der kommet en række konkrete, fysiske aftryk i form af henholdsvis raketter og planeter, som man kan se på billederne.