Tilgange og metoder - Skolen mir

Tilgange og metoder

Tilgange og metoder

Tilgange og metoder

Tilgange og metoder

På MIR arbejder personalegruppen tæt sammen om at skabe en tryg og forudsigelig tilgang til vores elever og deres familier.

For at sikre en vedvarende og stabil tilgang til arbejdet med den enkelte elev, har vi ugentlige behandlingskonferencer, hvor behandlingsindsatsen for den enkelte elev, og på gruppeplan, valideres, udfordres og reflekteres over.

Vores personale modtager derudover fast supervision med en ekstern psykolog.

To gange om ugen har hvert team tid til fælles refleksion, hvor vi drøfter didaktiske strategier, specialpædagogiske værktøjer, dagsskemaer, udflugter og faglige indsatser.

Behandlingsplaner

På MIR støtter vi vores elevers udvikling gennem behandlingsplaner, som udfærdiges i fællesskab mellem forældre, lærer og psykolog. Behandlingsplanen er dynamisk i sin grundform, hvilket indebærer at den løbende justeres i forbindelse med at dens mål og hypoteser afprøves i virkeligheden og barnet begynder at udvikle sig i en positiv retning.

Behandlingsplanens hovedformål er at vejlede behandlingsarbejdet, men den fungerer også som kommunikationsværktøj på tværs af sektorer, for eksempel i vores samarbejde med kommune og psykiatri. Behandlingsplanens slutmål er at gøre eleven i stand til at indgå i et mindre indgribende skoletilbud, hvad end det er specialskole eller almen skole.

Vores behandlingsplan beskriver tre overordnede faser i dagbehandlingsforløbet:

 

  • Indslusningsfasen, hvor der arbejdes med opbygning af relationer, stabilisering af fremmøde og (gen)tilvænning til skolekonteksten.
  • Stabiliseringsfasen, hvor der arbejdes med elevens personlige og faglige udvikling samt familiens samlede progression.
  • Udslusningsfasen, hvor det beskrives, hvordan eleven kommer videre i et mindre indgribende tilbud. Her beskrives, hvordan der brobygges til det andet skoletilbud, og hvilke ressourcer der som minimum afsættes til dette.

 

Vores behandlingsplaner bygger på, videns baserede pædagogiske metoder, der er tilpasset den enkelte elevs behov.  Disse planer evalueres og justeres løbende for at sikre, at de til enhver tid afspejler elevernes aktuelle behov og fremgang. For at sikre højeste kvalitet og relevans bliver alle behandlingsplaner valideret af vores dygtige psykologer på MIR-skolerne.

Miljøterapi

På MIR arbejder vi på at implementere miljøterapi efter enhedsmodellen, som kombinerer almen pædagogik med specialpædagogik og spejling.

Enhedsmodellen hjælper personalet til, i krav- og konfliktsituationer, at vurdere på hvilket niveau de skal intervenere.

Til dagligt arbejder vi ud fra en differencering mellem en almen pædagogisk og specialpædagogisk tilgang. Vi tilpasser elevens samarbejdsform samt den støtte og guidning der findes nødvendigt, for at elevens kan honorere de krav og forventninger der stilles fra skolen. Spejling anvendes i situationer, hvor eleven er i affekt og hvor de andre niveauer ikke findes tilstrækkelige.

Ved at tilrettelægge behandlingen efter enhedsmodellen sikrer vi en refleksiv tilgang til eleverne, hvor der fra dag til dag og fra situation til situation tages stilling til elevens samarbejdsform. Kravene tilpasses på denne måde elevens udviklingstrin, funktionsniveau og dagsform, hvilket er med til at sikre en værdig og respektfuld relation mellem personale og elev.

Personale supervision

Her kommer tekst