Visitationsprocessen

Visitationsprocessen

Mir skolerne modtager elever fra mange kommuner.

Vi følger jeres kommunes visitationsprocedure. Som regel drøfter vi sagen kort, herefter sender I akterne til os. Hvis vi på baggrund af de indhentede oplysninger oplever, at vores skoler vil være et godt valg for jeres søn/datter, så inviterer vi forældrene til at se Mir skolerne og vi indhenter information om- og observerer evt. eleven. Når vi har mødt eleven, giver en endelig tilkendegivelse på, om vi ser Mir skolerne som et godt match for eleven. Derefter beslutter I sammen med forældrene, hvilken skoleplacering der er bedst for eleven.

Hvis I ønsker at forhøre jer om et kommende samarbejde vedr. en elev kontakt:

Overordnede visitationsansvarlig:

Ann-Sofie Puggaard

ann.sofie@skolenmir.dk

tlf. 30738580