Faglighed og udviklingsgrundlag

Revisitation, status- og netværksmøder

På Mir skolerne værdsætter vi et tæt samarbejde med samtlige aktører omkring den enkelte elev. Vi bruger hele netværkets perspektiver til at forme de udviklings- og behandlingsplaner, der ligger til grund for vores daglige møde med eleverne.

Den kontinuerlige kontakt til elevens sagsbehandler og PPR psykolog styrker vores kendskab til eleven og skærper vores indsats overfor den enkelte elev og familie. Jeres overleveringer af den særlige viden omkring elevens tidligere udvikling i forskellige arenaer er udgangspunktet for vores arbejde.

Det løbende samarbejde som skal sikre elevens positive udvikling, tager afsæt i status-, netværks- eller samarbejdsmøder. Den enkelte kommune har som regel en arbejdsgang, som de følger og det planlægger vi i fællesskab. Derudover indkalder vi til møder, og hvis der er ekstra behov, kan vi ligeledes gennem løbende telefonisk kontakt afklare evt. problemstillinger.

Vores erfaring er, at det tætte samarbejde mellem os som skole og sagsbehandlerne/PPR psykologer skaber en god og profiterende tillid mellem forældrene og skolen, som er til direkte gavn for eleverne og deres oplevelse af at blive mødt på en meningsfuld måde.

Eleverne bliver visiteret til et skoleår ad gangen. Hvert år udarbejder vi en elevplan, der grundigt belyser elevens udvikling i det indeværende skoleår samt sætter nye mål. Handleplanen gennemgås på et re-visitationsmøde, hvor forældre, kommune og skole deltager. Her vurderer vi, om eleven skal forsætte endnu et skoleår eller om der skal iværksættes nye udviklingsmuligheder.

jegelsker