Elevprofiler

Elevprofiler

Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder eller socio-emotionelle forstyrrelser.

Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i. ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være elevens primære vanskelighed.

Derudover har vi en specialiseret enhed på Mir Hjortholmsvej, som er målrettet elever med socio-emotionelle vanskeligheder.