Sådan får dit barn en skoleplads

Sådan får dit barn en skoleplads

Vi modtager elever fra mange forskellige kommuner. Fælles for vores elever er, at de ikke længere har en meningsfuld skolegang i deres nuværende skoletilbud. Eleverne har gennem længere tid ikke været i trivsel, nogen er holdt op med at gå i skole og har mistet troen på, at de er gode nok, som de er. Andre har fået at vide, at den nuværende skole ikke kan hjælpe mere.

Reaktioner hos eleverne, inden de kommer til Mir skolerne, kan være meget forskellige, men udspringer af det samme. En oplevelse af ikke at føle sig forstået og ikke at blive set. Det kan blandt andet medføre angst, skolevægring, vrede, selvskadende adfærd og sorg hos eleven.

Når eleverne er kommet til Mir skolerne, er det nødvendigt med en indsats, hvor eleven føler sig forstået og set, hvilket er en forudsætning for, at vi kan hjælpe dem videre i livet. At finde den rigtige skole for eleven er en opgave, som foregår i et tæt samarbejde mellem forældre og kommune. Det er kommunen, som visiterer eleven til en skole med dagbehandling.

Visitationsprocessen

I visitationsprocessen vil I – forældre sammen med kommunen – besøge forskellige skoler og sammen beslutte hvad, der er den bedste løsning for jeres barn. Med jeres samtykke sender kommunen barnets akter til os, så vi kan vurdere, om vi kan skabe den rette ramme til jeres barn. Når vi modtager akterne, er vi opmærksomme på, at tingene ofte er skrevet, når barnet/den unge har haft det sværest. Derfor lytter vi meget til jer som forældre og jeres beskrivelser af barnet/den unge. Imens vi i fællesskab undersøger om barnet/den unge vil få de bedste muligheder hos os, observerer vi eleven i nuværende skole, hvis det er muligt. Hvis barnet/den unge er hjemme, kommer vi gerne på et uformelt hjemmebesøg. Barnet/den unge skal aldrig føle, at de skal præstere noget i denne sammenhæng, så ofte kan vi bare drikke en kop kaffe med forældrene, imens barnet ser os an. I særlige tilfælde hvor det vurderes uhensigtsmæssigt for barnet/den unge at få besøg hjemme, finder vi en anden god løsning sammen. Undervejs i processen inviterer vi jer på et besøg, hvor i kan se vores skoler og høre om vores måde at arbejde med eleverne på. I de fleste tilfælde har I besøgt flere skoler, hvor I i samarbejde med kommunen vælge det sted, der føles rigtigt for jer. I sidste ende retter kommunen henvendelse til den skole I i fællesskab er blevet enige om.

Når alle formalia er på plads, holder vi et indskrivningsmøde, hvor I som forældre sammen med PPR og jeres sagsbehandler kommer på skolen. Her aftaler vi indkøring, mål for samarbejdet og hvordan vi bedst muligt får jeres søn/datter i trivsel igen.

Vi ved, at I som forældre er meget optagede af at finde det rigtige tilbud til jeres søn/datter. Derfor kan I have brug for at kigge på skolen inden selve visitationen er i gang. I er derfor altid mere end velkomne til at aftale et uformelt besøg på skolen eller få en samtale i telefonen. Det er dog altid kommunen, der skal rette den officielle henvendelse og vi anbefaler aldrig en skoleplacering os, uden at alle 3 parter er enige.