Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Det er helt afgørende for en god behandlingsindsats, at den hviler på et tæt, positivt og konstruktivt samarbejde med jer forældre. Samarbejdet er essentielt for, at vi kan skabe et sammenhængende og udviklende læringsmiljø for eleven.

Vi ved, at I er eksperter på jeres søn/datter, og at I har fulgt deres udvikling tættest. I er dem, der har stået ved siden af jeres søn/datter, når det har været allersværest. Vores faglighed er høj, og vi ved, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe elever med diagnostiske vanskeligheder. Vi ved hvilke pædagogiske veje vi skal gå, for at understøtte de generelle udfordringer en elev med bl.a. autisme, ADHD, OCD har. Vi ved også, at alle børn/unge er unikke mennesker, og for at vi kan skabe den helt rigtige ramme for netop jeres søn/datter, har vi brug for jeres indsigt og viden. Når vi kombinerer vores viden, kan vi skabe den optimale udvikling både personligt, fagligt og socialt.

Når et barn/en ung med særlige behov er i mistrivsel, så ved vi, at familien har været igennem et længerevarende opslidende forløb. Et forløb der har trukket store veksler på hele familien. Derfor inviterer vi til et tæt samarbejde, hvor vi kan vejlede og støtte op om hele familien. Vi hjælper med at overføre de pædagogiske strategier, der kan støtte barnet/den unge i hjemmet. Vi afholder løbende familiesamtaler med jer, hvor kontaktpersonen og vores familierådgiver deltager. Vores pædagogiske vejleder deltager ligeledes. Målet med disse møder er, at vi kan følge elevens udvikling hos os samt få sparring på de udfordringer, I står i.

jj

Forældreråd

Hver Mir skole har deres eget forældreråd, hvor forældrerepræsentanter mødes med leder, familierådgiver, den pædagogiske vejleder og medarbejderrepræsentant. Her taler vi om skolernes udvikling og får jeres input til, hvordan vores skoler kan blive endnu bedre. Vi kan eksempelvis tale om særlige emner, som vi skal tage op på temaaftener, fx hvordan kan vi styrke vores kommunikation eller andre ønsker fra jer.