FAQ

FAQ

Hvad er Mir skolerne?

Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning (behandlingsskoler) under AskovFonden, der er en social nonprofit NGO.

Hvem er målgruppen for Mir skolerne?

Målgruppen er elever med udviklingsforstyrrelser og psykiske sårbarheder, der skaber særlige indlæringsvanskeligheder – og som gør det vanskeligt for eleverne at fungere hensigtsmæssigt i den almene folkeskole. Mir skolerne har 2 afdelinger: Mir Hjortholmsvej + Mir Naturskolen. Mir Hjortholmsvej i Lyngby er primært for elever med følelsesmæssige problemstillinger, og Mir Naturskolen i Ledøje er primært for elever med udviklingsforstyrrelser. Mir skolerne dækker hele grundskolen, og har elever i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Hvordan hjælper Mir skolerne?

I vores overskuelige og tydelige rammer har vi små elevgrupper og en høj voksennormering, der muliggør en tæt og personlig kontakt elev-voksen imellem. Relationsarbejde, særligt tilrettelagt specialundervisning kombineret med et trygt lærings- og udviklingsrum til hver enkelt elev er højeste prioritet. Skolehverdagen, som er fra kl. 08:00 til 16:15, følger et skema der veksler mellem almindelige folkeskolefag, aktiviteter og udflugter, social træning, trivselsindsatser og elevsamtaler. Endvidere har vi et meget tæt samarbejde med forældre med fastsatte og regelmæssige opfølgningsmøder, hvor der er fokus på elevens løbende situation og udvikling.

Hvordan ved I, at jeres indsatser virker?

Vores bedste indikatorer på, at vores indsats og arbejde virker, viser sig blandt andet i den løbende evaluering af elevernes undervisnings- og udviklingsplaner, den årlige revisitation samt tests af de enkelte elever. Langt de fleste af vores elever gennemfører 9. klasse, og tager som udgangspunkt FP9 afgangsprøve. Mir skolerne måler også løbende på elevernes indlæring og trivsel, og FIT (Feedback Informed Treatment) er under implementering. Samtidig har vi kontakt og samtaler med tidligere elever omkring, hvad Mir skolerne har haft af betydning for dem, og hvordan de mener og tænker om, at vi – i et samarbejde med dem – skabte en positiv udvikling, både fagligt, personligt og socialt.

Hvad koster det at gå på Mir skolerne?

Mir skolerne har differentierede takster, der varierer i forhold til elevens støttebehov. Indhent venligst relevant og konkret information om dette ved at kontakte os.

Hvor kan jeg finde Mir skolerne?

På AskovFondens hjemmeside, hvor Mir skolerne har deres egen hjemmeside med yderligere information og kontaktdata.

Mir skolerne ligger i Lyngby og Ledøje.

Kan man arbejde frivilligt på Mir skolerne?

Ja, selvfølgelig. Dette aftales med Mir skolens ledelse. Det der er vigtigt er, at det frivillige arbejde giver mening og er givende for både den frivillige, børnene og Mir skolerne.

Tilbyder Mir skolerne undervisning/supervision?

Ja, det gør vi. Vores specialer er typisk undervisning og supervision i forhold til kompetenceudvikling, skoledrift og strategiudvikling af behandlings- og specialskoler, fx kurser og supervision til medarbejdere eller coaching af ledere. Endvidere har vi en meget stor viden om forældrearbejde og helt konkrete udfordringer i forhold til at skabe læring hos børn med udviklingsforstyrrelser (ASF, ADHD, OCD, Tourette) og/eller socio-emotionelle problemstillinger (angst, lavt selvværd, socialt samspil). Du er velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, for at drøfte om det giver mening med et samarbejde i form af kursus, konsultation eller et projekt.

Hvem står bag Mir skolerne?

Mir skolerne er en afdeling under AskovFonden. AskovFonden er en nonprofit NGO der tilbyder indsatser indenfor 6 specialområder. Vi har over 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. Vores fornemste opgave er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv, og det samfund de er en del af.