Stort behov for støtte til pårørende

  1. 18.11.2019 bragte Kristeligt Dagblad et debatindlæg omkring behovet for støtte til pårørende. Afsenderen var 30 forskellige organisationer, der hver især mærker til behovet i deres daglige arbejde. Organisationerne er beskæftiget på vidt forskellige områder, og iblandt dem finder vi f.eks. ADHD-foreningen samt Landsforeningen Autisme.
    Det fremgår hvordan man, på tværs af organisationer, oplever at lange sygdomsforløb belaster det omkringværende miljø, og at det er vores opgave som samfund at sikre sparring og støtte. Alt for mange familier og pårørende generelt, rammes hårdt, hvilket ikke er uden konsekvenser.
    Debatindlægget fremhæver, at hver fjerde pårørende føler sig psykisk belastet af de opgaver som de påtager sig i forbindelse med et sygdomsforløb. Endvidere føler mange sig også fysisk påvirkede.
    Dertil fremgår det, via en analyse fra KMD, at hver sjette har haft sygefravær som en direkte konsekvens af deres rolle som pårørende. Det er uden tvivl bekosteligt – både for samfundet og for den enkelte.

På Askovfondens Mirskoler kan vi nikke genkendende til ovenstående problematikker. I vores daglige arbejde er vi i tæt kontakt med børn/unge, familier og netværk, og vi kan se hvordan f.eks. et længerevarende forløb med skolevægring eller angst, kan have nærmest uoverskuelige omkostninger – ikke kun for barnet/den unge, men også for familie og netværk.

 

Hvad gør MirSkolerne?

Vi ser forældre der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, som føler sig udsatte og alene i et behandlingsarbejde med deres egne børn. Vi ser forældre der rammes på deres sociale liv, fordi deres barn har behov for altnærværende støtte og opmærksomhed. Vi ser forældre som i den grad mangler – og efterspørger – strategier og værktøjer til at håndtere disse konfliktsårbare situationer.

På Mirskolerne støtter vi derfor også op omkring et videnscenter for pårørende, som det forslås i debatindlægget, hvor fagfolk kan samarbejde og hvor arbejdet kan forankres i en national strategi. Der er akut behov for øget opmærksomhed og fokus på problematikken, og der er akut behov for at vi som samfund lytter til de her grupper af mennesker.

Indtil en sådan løsning er en realitet, er vi dog nødsaget til at tage sagen i egen hånd. Og netop herfor, består en stor del af vores daglige behandlingsarbejde også i at støtte og anerkende familierne. Dette kommer til udtryk i familiesamtaler, jævnlig kontakt – både telefonisk, skriftligt og møder – og som udgangspunkt er vi altid kontaktbare når det brænder på, og man har brug for råd og vejledning.
Vi udbyder ligeledes temaaftener med særlige foredragsholdere, hvor vi retter fokus på specifikke problemområder.

Vi anskuer altid vores behandlingsarbejde som en helhedsorienteret proces, hvor barnet/den unge – såvel som familien – har særlige behov der skal imødekommes. Netop familien og netværket er en af de vigtigste faktorer i arbejdet mod udvikling og fremgang, og det er essentielt at denne primære ressource ikke slides op.

Forhåbentlig vil vi fremadrettet opleve en øget opmærksom på denne gruppe af pårørende, og indtil da fortsætter vi det tætte samarbejde med familie og netværk, for på den led at holde alle ressourcer omkring barnet stående.

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/30-organisationer-der-er-staerkt-behov-bedre-stoette-til-paaroerende

https://skolenmir.dk/kontakt-2

https://skolenmir.dk/til-foraeldre/saadan-faar-dit-barn-skoleplads

https://skolenmir.dk/behandlingsgrundlag-og-dokumentation/behandlingstilgang