Naturskolen

Skolens profil

Naturskolen er Mir Skolernes behandlingstilbud til børn og unge med blandt andet autismediagnoser, ADHD, ADD, OCD, angsttilstande, skolevægring og PDA.

Behandlingsarbejdet finder sted i de smukkeste og roligste omgivelser på en gammel præstegård i Ledøje, som sidste år blev totalrenoveret og ombygget, og skolen fungerer nu som en tryg ramme for vores elever. Skolens indretning rummer lokaler med mange forskellige størrelser og er tænkt til at favne elevernes forskellige behov. Vi har således rum, hvor vi kan være fælles og rum, hvor den enkelte elev kan søge hen, når eller hvis der er brug for ro.

Personalet udgøres af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, psykolog, ledelse samt specialister.

De fysiske rammer

Organisatorisk består skolen af 4 klasser/grupper. De 4 grupper er sammensat på baggrund af en konkret vurdering, hvor vi tager hensyn til alder, faglige kompetencer, sociale kompetencer, behov, indbyrdes relationer, målsætninger, udfordringer og interesseområder. Grupperne spreder sig ud over hele skolen, og hvert hold har både fællesarealer, områder med mulighed for gruppearbejde samt individuelle arbejdspladser.

Vi har desuden en fælles kantine, hvor vi – i det omfang det giver mening for den enkelte elev – spiser frokost sammen hver dag. Vi har stort fokus på, at frokosten også er en del af det pædagogiske arbejde, hvorfor børn og voksne også spiser sammen, hvilket giver muligheden for at arbejde med specifikke problematikker; at spise sammen med andre, kostvaner, hygiejne mv.

3 dage om ugen får vi leveret varm mad udefra. Retterne varierer, men fælles for dem er, at der er tale om en varm ret, hvor diverse grønt altid følger med ved siden af. Er man ikke til nogen af delene, er der altid mulighed for en rugbrødsmad.

De 2 resterende dage spiser vi rugbrød, altid med et varmt tilbehør til.

Vores køkkenmedarbejder er pædagoguddannet og byder altid vores børn og unge med i køkkenet, i det omfang det kan fungere som et kreativt læringsrum.

Dertil er længen indrettet med musiklokale, værksted samt et kreativt rum. Her er også mulighed for at spille bordtennis, bordfodbold, billard eller air hockey.

Skolens bygninger er omgivet af smuk natur, og til skolen har vi en have, hvor vi ofte laver mad over bål eller andre udendørs aktiviteter. Vores nybyggede shelter og tilhørende overdækkede bålplads indbyder til hygge og socialt samvær. Her arrangeres der bål-eftermiddage og overnatninger, og området er velbesøgt i SFO-timerne. Vi har desuden en boldbane og en legeplads, som også bliver brugt flittigt. Vi arbejder løbende på at få etableret et stærkt netværk i lokalområdet og bruge de mange muligheder, vi omgiver os med i hverdagen.

facade-naturskole