Naturskolen

Skolens profil

Naturskolen er Mir skolernes behandlingstilbud til børn og unge med blandt andet autismediagnoser, ADHD, ADD, OCD, angsttilstande, skolevægring og PDA. Behandlingsarbejdet finder sted i de smukkeste og roligste omgivelser på en gammel præstegård i Ledøje, som sidste år blev totalt renoveret og ombygget, og skolen fungerer nu som en tryg ramme for vores elever. Skolens rum har mange forskellige størrelser og er tænkt til at favne elevernes forskellige behov. Vi har således rum, hvor vi kan være fælles, og rum, hvor den enkelte elev kan søge hen, når eller hvis der er brug for ro.

De fysiske rammer

Vi er organisatorisk delt op i fire afdelinger på skolen: Hold A, B, C og D. Gruppekonstellationerne er inddelt på baggrund af en vurdering af alder, faglige samt sociale kompetencer, behov, indbyrdes relationer, målsætninger, udfordringer og interesseområder. På de enkelte hold er der endvidere sammenhænge, hvor det giver mening at dele sig i mindre undergrupper i forbindelse med særlige faglige forløb, fx i arbejdet med specifikke sociale mål eller lignende. Holdene spreder sig ud over hele skolen, og hvert hold har både fællesarealer, områder med mulighed for gruppearbejde samt individuelle arbejdspladser.

Vi har desuden en fælles kantine, hvor vi – i det omfang, det giver mening for den enkelte elev – spiser frokost sammen hver dag. Frokosten bliver lavet af vores køkkenansvarlige, som dagligt tilbereder mad fra bunden med masser af friske råvarer og økologi. Menuen tager udgangspunkt i de retter, eleverne efterspørger, og som de er trygge ved at få serveret, men vi tilbyder også altid muligheden for at smage nyt med henblik på at udvide elevernes kendskab til mad. Eleverne er velkomne i køkkenet og vi bruger køkkenet som et kreativ læringsrum.

Vi har en bygningslænge, hvor vi har vores værksteder organiseret. Vi har et kombineret træ/cykelværksted, et musiklokale og kreativt rum. Her arbejder vi også med foto og billedredigering. Eleverne har ligeledes mulighed for at spille bordtennis eller trække sig tilbage i et roligt sanserum.

Skolens bygninger er omgivet af smuk natur, og vi har til skolen en have, hvor vi ofte laver mad over bål eller andre udendørs aktiviteter. Vi er netop nu ved at bygge et shelter, hvor eleverne på sigt kan overnatte og hygge sig uden for den typiske skoleramme, som de ellers møder i den velkendte struktur i deres skoledag på Naturskolen. Vi har desuden en boldbane og en legeplads, som også bliver brugt flittigt. Vi arbejder løbende på at få etableret et stærkt netværk i lokalområdet og bruge de mange muligheder, vi omgiver os med i hverdagen.

Naturskolen skal i det kommende skoleår deltage i et 1 årigt forløb med DGI. Naturskolen bliver i denne sammenhæng en certificeret udeskole.

facade-naturskole