Hjortholmsvej

Skolens profil

MIR Hjortholmsvej har plads til 25 elever i 0.-10. klasse. Eleverne er normaltbegavede eller i den lave ende af normalområdet. Eleverne har primært en ADHD-diagnose og/eller socioemotionelle vanskeligheder. Dertil har alle vores elever komplekse kombinationsproblematikker så som oppositionel adfærdsforstyrrelse, angst, OCD, depression, ADHD, ADD, Tourette, selvskadende adfærd eller skolevægring. Vi har også elever med autisme, hvor vi har vurderet, at den sociale interaktion, de kan få med den øvrige elevgruppe, er givende for deres udvikling. Vi har et tæt samarbejde med AskovFondens øvrige indsatser og har derfor mulighed for at tilbyde en specialiseret viden om blandt andet voldsramte familier og dertilhørende familiedynamikker og spiseforstyrrelser.

De fysiske rammer

Hjortholmsvej tilbyder et udendørs areal som kan rumme vores elever og mulighed for at de kan få brugt noget energi i pauser eller efter skolen er slut. Vi har både klatrestativ, cykler, fodboldbane, bålhus, basketballkurv og en større gynge som kan bære flere elever på en gang. Vi har også et bordtennisbord, og en grund der ligger op til en masse lege og aktiviteter (eksempelvis gemmeleg, fangeleg osv.)

Udover dette har vi et værksted, hvor eleverne kan udfolde deres kreative evner i forhold til træ etc.

 

Hjortholmsvej ligger tæt på det centrale Lyngby og derfor bliver Lyngby også brugt som undervisningsrum i forhold til de forskellige fag. I samarbejde med DGI, tænker vi Lyngby ind i undervisningen til at bruge byen som udeskole og læringsrum.

 

Vores frokost bliver på dagligt plan produceret af vores køkkenmedarbejder, som har lavet en plan for ugen, således at eleverne altid kan forberedes på frokosten. Frokosten kan være både varm og kold. Der er ligeledes mulighed for at eleverne kan være med i køkkenet og hjælpe med madlavningen.

Udover frokosten får vi hver uge leveret frisk frugt, som eleverne nyder godt af hele ugen. Der bliver ligeledes hver dag kl. 10.00 mulighed for at eleverne kan få et stykke knækbrød/brød for at give næring og energi til kroppen.

 

Udover de nævnte idræts-faciliteter så råder vi over cykler på Hjortholmsvej, som bliver brugt næsten dagligt til ture for enkelte elever eller grupper. De bliver også brugt til at tage på Geocaching og til at udforske lokalområdet.

mir