Hjortholmsvej

Skolens profil

Mir Hjortholmsvej er vores specialiserede behandlingstilbud til børn med socio-emotionelle vanskeligheder, ADHD, ADD e.l. Skolen ligger for enden af en rolig afskærmet blind villavej i Lyngby. Skolen modtager også børn med diagnostiske udfordringer inden for autismespektret, hvis det vurderes bedst for eleven at være i den læringsramme, der er på Hjortholmsvej.

De fysiske rammer

På Hjortholmsvej er eleverne inddelt i 3 hold. Et indskolings-, et mellemtrins- og et udskolingshold. Holdene har hver deres klasselokale, hvor de modtager undervisning i små grupper. Alle elever har deres egen arbejdsplads, hvor de kan arbejde alene og afskærmet. Fælles for eleverne på Hjortholmsvej er, at de størstedelen af tiden kan modtage fællesundervisning. En betingelse for dette er, at der er få elever på holdet, så tæt støtte er mulig.

Vi spiser frokost sammen hver dag på holdene. Frokosten er tilberedt af vores køkkenansvarlige, som dagligt laver mad fra bunden med masser af friske råvarer og økologi. Menuen tager udgangspunkt i de retter, eleverne efterspørger, og som de er trygge ved at få serveret, men vi tilbyder også altid muligheden for at smage på nyt med henblik på at udvide elevernes kendskab til mad. Eleverne er velkomne i køkkenet og vi bruger køkkenet som et kreativ læringsrum.

På Hjortholmsvej bruger vi det, at vi er en byskole, som afsæt for den sociale træning. Vi tager eleverne med ud, så de har mulighed for at spejle sig i det omkringliggende samfund. Derudover arbejder vi på skolen med kreativitet og fysisk udfoldelse, som et led af vores behandlingsarbejde.

mir