Skoler

Mir skolerne er dagbehandlingstilbud med specialundervisning for børn i alderen 6-18 år.

Mir skolerne udgør rammesætningen af et skole- og behandlingstilbud, der tilbyder et tillidsfuldt og udviklende miljø, som kan tage del i opgaven om at hjælpe eleverne godt på vej videre ud i verden med de vanskeligheder, de måtte møde og opleve. Vi søger således at støtte børnene i deres videre følelsesmæssige udvikling, affektregulering og selvstændighed. I vores behandlingsarbejde er det gennemgående og overordnede mål, at støtte eleverne til at udvikle evnen til at monitorere sig selv, verbalisere tanker og at udholde eventuelle ubehagelige kropslige fornemmelser eller følelser samt at afstemme og udsætte egne behov i konkrete situationer.

Den behandlingsindsats, der indgår i det skoletilbud, som eleverne møder i deres hverdag, har et fast omdrejningspunkt omkring en fortløbende udforskende og nysgerrig tilgang, som imødekommer elevernes oplevelse af at blive set, at være forstået og at føle sig anerkendt.