I en tid, hvor samfundet kæmper med spørgsmål omkring grænser, samtykke og seksuel integritet, bliver seksualundervisningen på MIR skolerne ikke bare en nødvendighed, men en uundværlig del af elevernes almene dannelse. Som dagbehandlingsskole forstår vi dybden og kompleksiteten af disse udfordringer, og derfor tilbyder vi vores elever en omfattende seksualundervisning, der er tilpasset til elevernes forskellige aldre og læringsforudsætninger.

Vores undervisning tager udgangspunkt i folkeskolereformens retningslinjer og inkluderer differentieret undervisning, der sikrer, at hver elev får den vejledning og de værktøjer, de har brug for til at navigere i et socialt samfund.

 

Grænser og samtykke gennem dialog og dilemmaer

Vores undervisningsforløb centrerer sig om vigtigheden af at forstå og respektere både egne og andres grænser, og en central del af dette er undervisning i samtykke. Vores undervisning involverer engagerende og tankevækkende aktiviteter, hvor vores elever lærer at navigere i sociale interaktioner på en sikker og respektfuld måde. Aktiviteterne spænder fra vendespil og spørgeskemaer til rollespil med fiktive dilemmaer, hvor eleverne får mulighed for at udforske og diskutere grænser i trygge rammer.

Vi berører emner som følelser, flirt, og hvordan man skelner mellem lyst og ulyst, samt de potentielle risici ved at dele personlige billeder og informationer på internettet. For vores ældste elever er undervisningen udvidet til også at omfatte detaljeret kendskab til samtykkelovgivningen. Dette forbereder dem på at forstå og handle i overensstemmelse med lovens krav og beskyttelser, hvilket er afgørende for deres velvære og sikkerhed både online og offline.

 

Vigtigheden af respektfuld adfærd i alle relationer

På MIR har vores elever udfordringer i form af udviklingsforstyrrelser, kognitive vanskeligheder og følge tilstande, såsom angst og spiseforstyrrelse. Disse udfordringer kan gøre det svært for eleverne at forstå abstrakte koncepter, der ofte er en central del af traditionel seksualundervisning, såsom følelser, sociale normer og implicitte regler. Vores fokus ligger på elevernes forståelse af grænser og samtykke, og hvordan disse koncepter spiller en rolle i alle former for relationer — fra venskaber til intime forhold.

 

”…seksualundervisning er vigtig for alle børn og unge. På en skole som vores, hvor mange børn har svært ved at være i deres krop og mærke deres krop, bliver det ekstra vigtigt at forstå, hvad man mærker, og hvordan man håndterer kroppens signaler” – Olivia, psykolog på MIR.

 

Et trygt og inkluderende læringsmiljø

Skolens psykolog har i løbet af skoleåret faciliteret et forløb, hvor personalet på MIR er blevet undervist i, hvordan børn og unges seksualitet udvikler sig, samt hvordan man kan skelne mellem børns, unges og voksnes seksualitet. Når vi på MIR tilrettelægger seksualundervisning, er det af største betydning at skabe et trygt miljø, der tager højde for elevernes tanker og spørgsmål.

Målet med seksualundervisningen er ikke at lære eleverne, hvordan man har sex; i stedet lægger vi vægt på at udvikle elevernes forståelse for kropsbevidsthed, samtykke og personlige grænser. Det er vores mål, at alle elever på MIR har de nødvendige værktøjer til at navigere i sociale interaktioner på en sikker, respektfuld og ansvarlig måde. Dette er vigtigt for at træffe velovervejede beslutninger i deres personlige og sociale liv, både mens de går på skolen og efter deres skolegang er afsluttet.

 

Interview med en mor, som har sit barn på MIR skolerne

Læs mere om MIRs resultater her