Samtaleforløb - Skolen mir

Samtaleforløb

Samtaleforløb

Samtaleforløb

Samtaleforløb

På MIR-skolerne tror vi på, at eleven udvikler sig i stabile relationer med kontinuerlig kontakt til faste voksne og jævnaldrende. Mange af vores elever har haft en ustabil skolegang med uforudsigelighed og afbrudte skoleforløb. Vi prioriterer derfor, at vores elever er til stede i undervisningen med deres faste personale og klassekammerater.

På MIR-skolerne arbejder det pædagogiske personale tæt sammen med skolens psykolog og specialpædagogiske leder om at få eleven i trivsel, hæve deres funktionsniveau og sænke deres lidelsespres. I dette arbejde har det pædagogiske personale den primære relation til eleven. Psykologiske samtaleforløb iværksættes, hvis det vurderes, at eleven vil profitere af psykoterapi, hvilket er en tværfaglig vurdering mellem psykologen og elevens pædagogiske team.