Undervisning - Skolen mir

På Mir Skolerne tilbyder vi målrettet undervisning, der er skræddersyet til den enkelte elevs behov. Vi fører vores elever til afgangsprøver og gennemfører nationale tests.

 

Mir Skolerne følger folkeskolens krav og rammer, hvilket indebærer, at vi underviser i alle fag og guider vores elever gennem eksamenerne. I snit gennemfører 85,7 % af vores elevgruppe udvalgte eksamensfag.

Vi erkender, at den faglige undervisning kan være en udfordring for mange af vores elever, men dette skyldes sjældent manglende kompetencer eller forståelse. Ofte kommer udfordringerne som følge af længere perioder med mistrivsel. Dette har haft den konsekvens, at indlæring ikke har været en prioritet – og måske slet ikke en mulighed. Derfor lægger vi stor vægt på at skabe en tryg og meningsfuld skoleoplevelse, hvor trivsel og læring går hånd i hånd. Vi ser ofte, at når eleverne føler sig trygge og glade, kan de indhente det faglige på kort tid.

Vores undervisning er struktureret, så eleverne genkender den fra folkeskolen, men med fokus på, at integrere specialpædagogiske metoder. Undervisningen varierer mellem fælles lektioner i klassen og individuelt arbejde på elevernes egne pladser. Når vi underviser i grupper, differentierer vi efter klassetrin, fagligt niveau, koncentrationsevne og sociale relationer. Undervisningsmaterialet er ligeledes differentieret, for at vi kan sikre, at alle kan være med.

  • Vi tilbyder en bred vifte af undervisningsmetoder, der går ud over det traditionelle.
  • Vi arbejder fleksibelt med øje for social og faglig udvikling, og erkender at læring kan finde sted på mange forskellige måder.
  • Vi tror på, at læring ikke kun understøttes af bøger og læringsportaler, men at mange ting omkring os kan agere platforme for læring.

Fælles for al undervisning er, at der tages udgangspunkt i, og hensyn til, den enkelte elevs kompetencer, udfordringer og behov. Hos Mir Skolerne prioriterer vi et inkluderende læringsmiljø, hvor alle kan føle sig set, hørt og støttet på deres individuelle læringsrejse.