Undervisning - Skolen mir

Individualiseret undervisning
i et stærkt fællesskab

Individualiseret undervisning
i et stærkt fællesskab

Individualiseret undervisning
i et stærkt fællesskab

Individualiseret undervisning

i et stærkt fællesskab

På MIRskolerne har vi målrettet undervisning i en struktureret ramme
og vi fører selvfølgelig vores unge mennesker til eksamen

 

Mir Skolerne er underlagt folkeskolens krav og rammer, hvilket betyder, at vi underviser i alle fag og fører vores elever til eksamen. I snit gennemfører 85,7 % af vores elevgruppe udvalgte eksamensfag.

Der er alligevel ingen tvivl om, at den faglige undervisning er en udfordring for mange af vores elever. Det skyldes dog kun sjældent manglende kompetencer eller forståelse, men kommer som en følge af, at de fleste af vores børn/unge har været i mistrivsel i længere perioder. Dette har haft den konsekvens, at indlæring ikke har været en prioritet – og måske slet ikke en mulighed. Så snart der er skabt ro og trivsel i et meningsfuldt skoletilbud, ser vi ofte hvordan det faglige kan indhentes lynhurtigt.

Skoledagen er bygget op, så eleverne genkender strukturen fra folkeskolen. Undervisningen veksler mellem fælles undervisning i de enkelte klasser og individuelt arbejde på deres egen plads. Når eleverne bliver undervist i hold, er de opdelt efter fagligt niveau og koncentrationsevne samt efter hensyn til de sociale relationer eleverne imellem. Undervisningsmaterialet er ligeledes differentieret, så alle kan være med.

Undervisningen kommer derudover i mange former, og man vil opleve, at vi arbejder med læring på helt andre måder, end man gør på den traditionelle folkeskole. Vi tænker kreativt og erkender og anerkender, at læring ikke kun udspringer af bøger og læringsportaler, men at mange ting omkring os kan agere platforme for læring.

Fælles for al undervisning er, at der tages udgangspunkt i, og hensyn til, den enkelte elevs kompetencer, udfordringer og behov.