Projekter og tilbud - Skolen mir

Kreativt
og ingen kassetænkning

Kreativt
og ingen kassetænkning

Kreativt
og ingen kassetænkning

Kreativt

og ingen kassetænkning

På MIRskolerne arbejder vi ikke kun med dansk, engelsk og matematik.
Læring kan nemlig være mange ting

 

På MIRskolerne forholder vi os nysgerrigt, opsøgende og undersøgende til verden omkring os –  og netop derfor er vi også altid klar på projekter, tiltag og muligheder.

Læring kan være mange ting, og en skoledag kan opbygges af en lang forskellige elementer som ikke “bare” er de fagfaglige lektionsblokke.

Vi har mange tiltag, projekter og idéer – også for mange, til at der ville være plads til dem alle på denne side. Men vi har alligevel udvalgt nogle hovedpunkter, som du kan læse mere om her nedenfor.

Mit første job

Siden januar 2016, har vi været en del af projektet Mit Første Job. Projektet er udtænkt og udformet af Skolen Ved Den Sorte Hest, og efter at have oprettet og indkørt tiltaget i tæt samarbejde med dem, varetager vi nu selv ansvaret for at holde det gående.
Kort fortalt er det en fritidsjobsindsats, der vækker jobdrømme til live hos unge med sociale og psykiske udfordringer på landets dagbehandlingsskoler. De ældste elever får viden om – og praktisk erfaring med -arbejdsmarkedet og bliver klogere på sig selv og egne kompetencer. Indsatsen sker i et samarbejde mellem personalet på dagbehandlingsskolerne, lokale virksomheder og de unge selv. Sammen hjælper vi eleverne med at skabe en selvfortælling, der involverer en fremtid på arbejdsmarkedet.

Et fritidsjob kan være mange ting. Derfor arbejder Mit Første Job også med to forskellige tilgange; lommepengejob samt fritidsjob. Hvor lommepengejobbet foregår på skolen og er for de elever, der har behov for at starte roligt op i trygge rammer, er fritidsjobbet for de børn/unge, der har mod på udfordringer under en anden rammesætning. Gældende for begge fremgange er, at personalet følger barnet/den unge tæt og hele tiden vurderer udviklingen og behov.

Tilbuddet gælder 13-18-årige, og barnet/den unge aflønnes efter gældende regler.

 

30 % af vores unge over 13 år er kommet i job siden vi startede med projektet.

 

Hesteassisteret undervisning

Vi tilbyder hesteassisterede undervisningsforløb. Det er et projekt, som vi i de seneste par år har haft stor succes med, og især har det været en essentiel faktor i vores indkøring af de børn og unge, hvor skolevægring har været en del af deres historie.

Hestene bruges her som mediator for udvikling af elevernes sociale og personlige kompetencer.

 

Heste har en beroligende og berigende effekt på mange mennesker. De kan åbne op for nærvær og skærpet opmærksomhed, hvilket er punkter, hvor man ofte ser udfordringer hos mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De har derfor også en positiv og afsmittende effekt på vores elever, og som oftest opleves det, at elevernes samvær med hestene har en yderst beroligende effekt på dem. I disse kontekster får vi lov at se en helt anden side af eleven, og eleven får lov til at mærke efter i sig selv, i en situation der adskiller sig væsentligt fra klasselokalerne og skolen. Hesteterapien skaber rum for glæde og succesoplevelser, og på denne led udløses signalstoffet dopamin i hjernen, hvilket bidrager til en positiv udvikling af selvværd og selvtillid.

DGI – udeliv i fokus

Mir Skolerne blev i 2019 certificeret DGI–udeskole. Gennem forløb og uddannelse af personalet har Mir Skolerne nu et øget fokus på kropslig dannelse og fysisk aktivitet i hverdagen. Dette er med til at skabe bedre trivsel og udviklingsmuligheder for børnene/de unge – både fysisk, socialt og mentalt.

De kreative lærerkræfter

Det hele er båret af en kreativ personalegruppe, der altid søger efter de fede projekter.
I foråret 2022 indspiller vores mellemtrin en dokumentar omkring de skjulte handikap, og i efteråret 2021 gav indskolingen hele vores gårdsplads en overhaling. Det hele pakkes ind i udviklende læringsmiljøer, hvor læringen ikke blot skal findes på side 7.