Personale - Skolen mir

Tryghed i
at gå samme vej

Tryghed i
at gå samme vej

Tryghed i
at gå samme vej

Tryghed i

at gå samme vej

På MIRskolerne er det vores personalekræfter der driver værket
Forskellighed i fællesskab

 

På begge afdelinger har vi ansat personale med forskellige uddannelser, baggrunde og relevante efteruddannelser/kurser. Det giver os en solid drivkræft i vores forskellighed, og samtidig en stabil styrke i vores fællesskab.

Pt. består personalegruppen af følgende faggrupper:

  • Lærere
  • Pædagoger
  • Psykolog
  • Pædagogmedhjælpere
  • Køkkenpersonale
  • Sproglærere
  • Ledelse
  • Specialister.

Vi tildeler løbende efteruddannelser og kurser, ligesom vi også kontinuerligt modtager supervision i forskellige former. Derudover benytter vi eksterne oplægsholdere, hvilket bidrager til at højne det faglige niveau på udvalgte områder.

Kun i sjældne tilfælde benytter vi os af vikarer, hvilket betyder at personalet altid er gennemgående og kendt af børnene. Vi ved hvor vigtigt det genkendelige er, og derfor er vikarer kun sjældent en god løsning for vores afdelinger.