Hvordan får vi en plads? - Skolen mir

På MIR skolerne
er alle velkomne

På MIR skolerne
er alle velkomne

På MIR skolerne
er alle velkomne

På MIR skolerne

er alle velkomne

At finde den rigtige skole for eleven,
er en opgave som foregår i et tæt samarbejde mellem forældre og kommune

Vi modtager børn/unge fra mange forskellige kommuner, og man er derfor altid velkommen til at kontakte os for en fremvisning, eller hvis man har spørgsmål.

Fælles for børnene/de unge er, at de ikke længere har en meningsfuld skolegang i deres nuværende skoletilbud. Længere tids mistrivsel – og måske manglende skolegang – har resulteret i et sårbart ungt menneske/barn. Reaktionerne på dette kan være meget forskellige, men de udspringer alle af det samme. En oplevelse af ikke at føle sig forstået og ikke at blive set. Det kan blandt andet medføre angst, skolevægring, vrede, selvskadende adfærd og sorg hos eleven.

At finde den rigtige skole for eleven er en opgave, som foregår i et tæt samarbejde mellem forældre og kommune. Det er kommunen, som visiterer eleven til en skole med dagbehandling, men I kan som forældre sagtens være opsøgende og nysgerrige og forsøge at blive kloge på, hvilke muligheder der er.

I selve visitationsprocessen vil I, forældre sammen med kommunen besøge forskellige skoler og i fællesskab beslutte, hvad der er den bedste løsning for jeres barn. Med jeres samtykke sender kommunen barnets sagshistorik til os, så vi kan vurdere, om vi kan skabe den rette ramme til jeres barn.

Vi er meget opmærksomme på, at vi ofte vil modtage en beskrivelse af et barn/en ung, der er i mistrivsel. Der kan være lagt vægt på alt det, der er svært, og alt det som barnet/den unge ikke kan. Derfor lytter vi meget til jer som forældre og jeres beskrivelser af barnet/den unge, ligesom vi meget gerne vil observere og møde barnet/den unge for at kunne danne os vores eget indtryk. Dette kan være ved et uformelt hjemmebesøg eller et besøg på nuværende skoletilbud. I de tilfælde hvor det vurderes uhensigtsmæssigt for barnet/den unge at få besøg hjemme, finder vi en anden god løsning sammen.

I sidste ende henvender kommunen sig til den skole, som, I er blevet enige om, virker som den rette.

Når alle formalia er på plads, holder vi et indskrivningsmøde, hvor I som forældre sammen med PPR og jeres sagsbehandler kommer på skolen. Her aftaler vi indkøring, mål for samarbejdet og hvordan vi bedst muligt får jeres barn i trivsel igen.