Hverdag på skolerne - Skolen mir

Forudsigelighed

Behandlingsaspektet i vores arbejde er at rammesætte og tilrettelægge en skoledag, der tilgodeser den enkelte elevs behov.

Forudsigelighed

Behandlingsaspektet i vores arbejde er at rammesætte og tilrettelægge en skoledag, der tilgodeser den enkelte elevs behov.

Forudsigelighed

Behandlingsaspektet i vores arbejde er at rammesætte og tilrettelægge en skoledag, der tilgodeser den enkelte elevs behov.

Forudsigelighed

Behandlingsaspektet i vores arbejde er at rammesætte og tilrettelægge en skoledag, der tilgodeser den enkelte elevs behov.

Struktur, visuelt overblik og genkendelighed
På MIRskolerne er hverdagen tryg og forudsigelig

 

Det gælder for begge afdelinger og alle grupper, at vi tilbyder rolige, små, forudsigelige og trygge læringsmiljøer med faste, gennemgående voksne. Vi møder børnene/de unge med tilpassede krav og såvel tydelige som genkendelige forventninger, anerkendelse og støtte i både skolefaglige og sociale sammenhænge. Personalegruppen har mange års erfaring på området og brænder for arbejdet på området. Dette kan mærkes, og hverdagens tydelige struktur bærer præg af en velbegrundet teoretisk – og erfaringsbaseret – opbygning.


Behandlingsaspektet i vores arbejde er at rammesætte og tilrettelægge en skoledag, der tilgodeser den enkelte elevs behov, og som tager udgangspunkt i en grundig afklaring af den situation, eleven aktuelt befinder sig i. Det sker i et tæt samarbejde med forældre og eleven selv, så vi sikrer, at behandlingsstrategierne er meningsfulde. Derfor kan mødetider, indhold, transport mv. se meget forskellige ud.

Åbningstid

Skolen er åben i tidsrummet 7.30-16.00 alle hverdage i 200 dage om året med mulighed for tilsvarende udvidet åbningstid efter aftale med hjemkommune i efterårsferie, vinterferie samt udvalgte uger i sommerferien. Indholdet i den udvidede åbningsperiode vil blive tilpasset de tilmeldte elever.

Frokost

Frokosten foregår som et pædagogisk måltid fælles i klasserne og er en del af det behandlingsmæssige arbejde. Vi har både varm og kold mad, og begge afdelinger er ligeledes tilknyttet en frugtordning.

SFO-tilbud

Der udbydes SFO 14.30-16.00 mandag-fredag. Fritidsdelen er struktureret ud fra samme principper som skoledagen, og eleverne er på hold i faste aktiviteter i en periode ad gangen. Her udbydes blandt andet en ugentlig tur i svømmehallen, ligesom der er udeliv, computertid, cykelture, bål- hygge, krea, wellness mv. Fritidsdelen dækkes af vores faste personale, der ligeledes dækker skoledelen.

Uddannelsesmesser og praktikophold

Vi deltager i uddannelsesmesser og brobygning på ungdomsuddannelserne. Alle elever i 8.-10. klasse tilbydes og støttes i praktikophold, og for nogle tilbyder vi udvidet praktikophold.

Lejrskoler

Lejrskoler finder sted to til tre gange årligt med et fagfagligt og behandlingsmæssigt indhold. Destination, afholdelse og indhold varierer fra klasse til klasse, da det prioriteres at skabe rum og plads til alle elever.

Vi sigter efter at få de større klassetrin afsted til udlandet, i det omfang det giver mening.