Familiebehandling - Skolen mir

At være pårørende

At være pårørende

At være pårørende

At være pårørende

Vi inviterer jer altid til et tæt samarbejde. Det er vigtigt for os, at I føler jer både hørt, forstået og støttet.

Udgangspunktet for støttende samarbejde, ligger i den systemiske forståelse af barnets udfordringer og resurser, som udspiller sig i de forskellige arenaer, som barnet indgår i.

Vi kigger nærmere på samspillet imellem barnet og familien; hvor lykkes det og hvor bliver det udfordrende – hvor det overordnede mål er at styrke parterne i at forbedre deres kommunikation, og løse udfordringer ved hjælp af at øge den gensidige respekt og omsorg til hinanden.  Ligeledes øges fokus på det omkringværende netværk til familien i forhold til, hvordan de kan støtte op om behandlingsarbejdet i familien.

Vi tager udgangspunkt i den systemiske, narrative og kognitive teori, hvor det relationelle og familiens resurser vil være i fokus.

Der vil blive opstillet tydelige målsætninger sammen med familien. Forløb og indhold vil blive tilpasset den enkelte familie.