Resultater - Skolen mir

Brugerfeedback
og børn i trivsel

Brugerfeedback
og børn i trivsel

Brugerfeedback
og børn i trivsel

Brugerfeedback

og børn i trivsel

Hvordan måler man trivsel? 

Hver eneste dag møder vi smilende og glade børn og unge. Vi ser dem udvikle sig, danne relationer og tilegne sig nye personlige kompetencer. Vi oplever hvordan familier komme tilbage i trivsel, og vi mærker effekten af vores indsats på flere parametre. Derfor holder vi os heller ikke tilbage, når vi skal fortælle om vores arbejde – for vi ved at vores faglighed er høj, og at vi lykkes med vores arbejde.

Men hvor forretninger kan måle på salgstal, og politikerne kan følge stemmetallene, så er vores arbejde sværere at måle.

Via feedback fra vores brugere – her primært forældre – forsøger vi at danne os overblik over hvordan vi lykkes. Vi er nysgerrige på fortiden, nutiden og fremtiden, og vi bliver stolte når vi kan sende endnu en elev videre i uddannelsessystemet, eller under klapsavler udlevere endnu et eksamensbevis.

Fakta og resultater

two columns style card

Igennem brugerfeedback evaluerer vi løbende på egen praksis og forholder os til vores faglige indsats.

 

Det er essentielt for vores arbejde, at vi formår at skabe klare linjer mellem skole og hjem, således at barnet oplever ensartethed i sin hverdag. I forlængelse heraf, er det vigtigt at vi er opmærksomme på ændringer, udvikling og forbedring både på skolen og i hjemmet.


Vi benytter systemet AIM, hvor igennem vi løbende sender spørgeskemaer hjem.