Rådgivning og supervision - Skolen mir

Rådgivning og
Supervision

Rådgivning og
Supervision

Rådgivning og
Supervision

Rådgivning og

Supervision

MIR-skolerne tilbyder rådgivning og supervision til kommuner, fagfolk og forældre gennem MIRs eget kompetencecenter. Vi tilbyder rådgivning og supervision i forhold til børn og unge med autisme, ADHD, OCD, Tourette og belastningssymptomer. Vi har derudover stor erfaring med en kompliceret seksualitet og kønsdysfori.

Vi tilbyder ligeledes rådgivning og supervision i forhold til børn og unge, som har lidt svigt, er tidligt skadet og med selvskadende eller udadreagerende adfærd.

Vi kan rådgive i særlige problematikker i forhold til belastningsreaktioner, kravundvigende adfærd, angst, skolefravær eller andre former for mistrivsel. Rådgivning og supervision skræddersys og tilpasses individuelt til formålet.

Vi hjælper til en større forståelse for de specifikke diagnoser og udfordringer. Vi har stor erfaring i forhold til at strukturere miljøer for børn og unge med autisme på hele spektret. Selvom eleverne på MIR-skolerne er normalt begavede har vi stor erfaring med rådgivning, supervision og en helt praksisnær tilgang til børn og unge med autisme og kognitive udfordringer.

Rådgivning og supervision varetages af de fagfolk, som opgaven kræver. Det faciliteres ofte af Rosa Maria Villadsen (specialpædagogisk leder og VISO-ansvarlig), Olivia Kretzschmar (psykolog) eller Camilla Borup Andersen (lærer og VISO-specialist med speciale i mentaliserende familiebehandling).

Er du interesseret i et supervisions- eller rådgivningsforløb særligt tilrettelagt jeres behov, så kontakt:

Rosa Maria Villadsen (specialpædagogisk leder) som du ser på billedet på Rosa.Villadsen@Skolenmir.dk eller 20 95 59 09

Eller

Katrine Nordvig (direktør) på Katrine.Nordvig@Skolenmir.dk eller 23 71 88 77

Oplæg på din lokalitet:

MIRs kompetencecenter tilbyder også oplæg og workshops på din lokation. Disse er ofte målrettede forskellige fagfolk såsom pædagogisk uddannet personale, lærere, psykologer, familiebehandlere og socialrådgivere.

Oplæg og workshops er tilrettelagt jeres individuelle behov og kan indeholde både erfaringsbaseret viden og teori og praksisnære øvelser. Der tilbydes bl.a. oplæg og workshops om:

  • Autismeforståelse – herunder kravundvigende adfærd
  • Struktureret pædagogik på både skoler, døgninstitutioner og i private hjem
  • Visuel kommunikation
  • Konfliktnedtrappende tilgang
  • Implementering af sanseprofiler
  • Metoden Sociale historier
  • Skolefravær – i skole igen
  • Systemstress hos forældre
  • Stress og belastning hos børn og unge
  • Transkønnethed og andre kønsidentitetsforhold

Er du interesseret i et oplæg eller en workshop særligt tilrettelagt jeres behov, så kontakt:

Rosa Maria Villadsen (specialpædagogisk leder) på Rosa.Villadsen@Skolenmir.dk eller 20 95 59 09

Eller

Katrine Nordvig (direktør) som du ser på billedet på Katrine.Nordvig@Skolenmir.dk eller 23 71 88 77

Priser:

Faglig supervision 1 person: 1200 kr. eks. moms

Faglig supervision 2 personer eller flere: 1500 kr. eks. moms

Oplæg/undervisning/workshop en halv dag (3 timer): 10.000 eks. moms

Oplæg/undervisning/workshop en hel dag (6 timer): 19.000 eks. moms

Kørsel pr. time: 800 kr.

Kilometertakst: Statens takst d.d. 3.75 pr. kilometer

Telefonrådgivning en gang om ugen:

Vi tilbyder ligeledes uforpligtende, gratis rådgivning til privatpersoner over telefonen. Det er typisk korte telefonsamtaler, hvor man kan få sparringsituationer, hvor man er løbet tør for strategier, eller hvor løsningsmuligheder er svære at finde overblik over.

Telefonrådgivningen varetages af fagpersoner:

Rosa Maria Villadsen (specialpædagogisk leder og VISO ansvarlig)

Karen Madsen (skolefaglig konsulent og visitationsansvarlig)

Telefonnr.: 53 68 99 49

Telefontid tirsdag kl. 8-9 og torsdag kl. 13-14