Psykologisk behandling

Den psykologiske behandling

På Mir Skolerne er tilknyttet en fastansat psykolog, som varetager det overordnede behandlingsansvar. Den pædagogiske indsats, som personalet dagligt udfører, finder altid sted i overensstemmelse med den overordnede retning, som der er lagt for behandlingsarbejdet. Derfor arbejder teamet og vores psykolog tæt sammen, og hvert team har jævnligt behandlingsmøder, hvor der snakkes status, fremgang med videre, og hvor den aktuelle behandlingsplan revurderes og opdateres hvis nødvendigt. Udover at yde behandlingssupervision på denne måde så varetager vores psykolog også en række andre opgaver. Det gælder individuelle samtaler med afdelingernes børn og unge og kan f.eks. være et længerevarende forløb med fokus på forskellige problematikker og udviklingspunkter.

I det psykologiske behandlingsarbejde benytter vi blandt andet følgende værktøjer:

– Kognitiv terapi
– Neuro-affektiv psykoterapi
– Narrative og systemiske terapi
– Miljøterapi
– Familiebehandling