Psykiatrisk samarbejde - Skolen mir

Psykiatrisk samarbejde

Psykiatrisk samarbejde

Psykiatrisk samarbejde

Psykiatrisk samarbejde

På MIR-skolerne arbejder vi tværsektorielt, hvilket vil sige, at vi samarbejder på tværs af sektorer, herunder med børne- og ungdomspsykiatrien.

Vores psykolog har en børnepsykiatrisk baggrund og har derfor mulighed for at henvise elever til udredning eller genudredning, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

En beslutning om psykiatrisk henvisning vil altid blive taget sammen med forældre og på baggrund af den børnepsykologiske undersøgelse.

Vi tilbyder også ”psykiatrisk oversættelse” som er hjælp til at forstå udredningens resultater, den psykiatriske erklæring og/eller hjælp til at forstå udrednings- og behandlingsforløbet i sin helhed.