Projekter

DGI

Mir Skolerne er blevet certificeret DGI–udeskole. Gennem forløb og uddannelse af personalet har Mir Skolerne nu et øget fokus på kropslig dannelse og fysisk aktivitet i hverdagen. Dette er med til at skabe bedre trivsel og udviklingsmuligheder for børnene/de unge – både fysisk, socialt og mentalt.

DGI-uddannelsen har givet os forøget viden og mulighed for at inddrage omgivelserne omkring os og inddrage det i vores daglige undervisning samt selvstændige undervisningsforløb. Vi ser tydeligt, at det giver mange børn/unge større lyst og motivation til at lære og oplever, at deres eget blik på omgivelserne omkring dem bliver væsentligt forbedret.

Ønsker du at vide mere om DGI og den uddannelse, personalet har været igennem: https://www.dgi.dk/samarbejd

Forskning viser:

• At hvert tredje barn i indskolingen har en motorisk udfordring ved skolestart.

• At hvert ottende barn har flere motoriske vanskeligheder.

• At motoriske udfordringer kan påvirke indlæring, sociale relationer og selvværd.

• At en målrettet indsats og en aktiv hverdag kan gøre en markant forskel.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed (2011) *

*Fra DGI’s hjemmeside
mir

Hesteassisteret undervisning

Som en del af vores arbejde tilbyder vi hesteassisterede undervisningsforløb. Det er et projekt, som vi i de seneste par år har haft stor succes med, og især har det været en essentiel faktor i vores indkøring af de børn og unge, hvor skolevægring har været en del af deres historie.

Hestene bruges her som mediator for udvikling af elevernes sociale og personlige kompetencer.

Heste har en beroligende og berigende effekt på mange mennesker. De kan åbne op for nærvær og skærpet opmærksomhed, hvilket er punkter, hvor man ofte ser udfordringer hos mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De har derfor også en positiv og afsmittende effekt på vores elever, og som oftest opleves det, at elevernes samvær med hestene har en yderst beroligende effekt på dem. I disse kontekster får vi lov at se en helt anden side af eleven, og eleven får lov til at mærke efter i sig selv, i en situation der adskiller sig væsentligt fra klasselokalerne og skolen. Hesteterapien skaber rum for glæde og succesoplevelser, og på denne led udløses signalstoffet dopamin i hjernen, hvilket bidrager til en positiv udvikling af selvværd og selvtillid.

Et af målene med assisteret undervisning er at arbejde med at give eleverne en større kropsbevidsthed. For mange mennesker med autisme og ADHD kan det være udfordrende at tolke eget og andres kropssprog. Heste er tydelige i deres kropssprog og nemme at aflæse, og derfor bliver det mere enkelt at kommunikere med dem. Hesten har ligeledes brug for kropslig tydelighed fra de mennesker, der omgiver dem. Det bliver derfor vigtigt og betydningsfuldt for eleverne at udsende signaler, som hesten forstår og reagerer på.

Undervisningsforløbene vil foregå i mindre grupper med andre elever eller være individuelt tilrettelagt. Undervisningen tager udgangspunkt i ro, tydelig struktur og genkendelighed, hvilket er vigtigt for både mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt for hestene. Der bliver taget hensyn til elevens individuelle behov, f.eks. med visualiserede støttesystemer. Vi oplever ofte, at der i disse forløb opstår fællesskaber og knyttes bånd til nye bekendtskaber.

IMG_6329

Mit første job

I januar 2020 startede et helt nyt og spændende projekt op.
Projektet hedder Mit Første Job og er et initiativ påbegyndt af Skolen Ved Sorte Hest. Projektet er siden hen støttet af den A.P Møllerske Støttefond med et større beløb til en 3-årig periode og er målrettet danske dagbehandlingsskoler. Pt. deltager 6 behandlingsskoler i alt, hvoraf Mir Skolerne er med i puljen med begge afdelinger.

Tiltaget er et supplement til den daglige skolegang og skal ikke ses som en erstatning af skoledagen.
Mit Første Job er en fritidsjobsindsats, der vækker jobdrømme til live hos unge med sociale og psykiske udfordringer på landets dagbehandlingsskoler. De ældste elever får viden om – og praktisk erfaring med -arbejdsmarkedet og bliver klogere på sig selv og egne kompetencer. Indsatsen sker i et samarbejde mellem personalet på dagbehandlingsskolerne, lokale virksomheder og de unge selv. Sammen hjælper vi eleverne med at skabe en selvfortælling, der involverer en fremtid på arbejdsmarkedet.

Et fritidsjob kan være mange ting. Derfor arbejder Mit Første Job også med to forskellige tilgange, lommepengejob samt fritidsjob. Hvor lommepengejobbet foregår på skolen og er for de elever, der har behov for at starte roligt op i trygge rammer, er fritidsjobbet for de børn/unge, der har mod på udfordringer under en anden rammesætning. Gældende for begge fremgange er, at personalet følger barnet/den unge tæt og hele tiden vurderer udviklingen og behov.

Tilbuddet gælder 13-16-årige og følges nøje med blandt andet en fælles evaluering med alle samarbejdspartnere hver måned.