Personale

Vores personale er uddannet til at håndtere vores elever med forskellige udfordringer.

På begge afdelinger er ansat personale med forskellige uddannelser, baggrunde og relevante efteruddannelser. Pt. er der ansat lærere, pædagoger, psykolog, pædagogmedhjælpere, køkkenpersonale, sproglærere, enkeltfagslærere, ledelse og specialister.

På Mir Skolerne giver vi personalet mulighed for at blive efteruddannet. Personalet modtager supervision kontinuerligt igennem et skoleår, både personalesupervision og sagssupervision. På den måde kan vi optimere vores samarbejde i personalegruppen samt få sparring og andre øjne på vores elever.

Der inviteres eksterne oplægsholdere ind for at dygtiggøre os på specifikke områder. Det kan være teoretiske områder, pædagogiske værktøjer eller noget helt tredje.