Pædagogisk behandling

Den pædagogiske behandling

Den pædagogiske behandling er det daglige arbejde, som vores lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter varetager hver eneste dag. Dette behandlingsarbejde udgøres af en lang række forskellige værktøjer og er gennemgående i alle dagens aktiviteter, om det er pauserne eller frokostpausen. Målene er såvel faglige som sociale og personlige, og et af fokuspunkterne er udviklingen af de meningsfulde venskaber samt positiv deltagelse i det sociale fællesskab. Det er vigtigt at føle sig set og forstået, og at føle sig som en del af et fællesskab.

Her benytter vi blandt andet følgende redskaber:

 

– En struktureret og visuel specialpædagogik

– KAT-kassen

– Sociale historier

– Rollespil

– Tilegnelse af mestringsstrategier

– Konflikthåndtere

– Bagdøre og alternative strategier

– Low arousal

– Elevsamtaler

– Eksponering