Uddannelse, sundhed & relationer

Uddannelse, sundhed og relationer

I folkeskolesammenhæng er der forskning, der konkret peger på skoleelevens afgørende fundament; nemlig at elever der får en folkeskoleeksamen, lever et fysisk og mentalt sundt liv, og har kvalitet i de nære relationer – har de bedste forudsætninger for et godt voksenliv. Mere kunne måske tilføjes, men det kommer til at kredse om det samme, nemlig at bevidsthed, sundhed og nærhed er vigtige ingredienser til det gode liv.

Derfor er Mir skolerne i skolehverdagen meget optaget af et fokus på disse betydningsfulde faktorer på behandlingsskolerne:

Målsætningen er, at eleverne gennemfører 9. klasse og tager folkeskolens afgangseksamen (FP9) i de vigtigste fag. Helst i den almene folkeskole, alternativt på Mir skolerne.

Sundhed er også på skemaet og en del af hverdagen, fx ved at sætte fokus på elevernes viden om og livsførelse i forhold til sunde vaner, bevægelse og motion samt mental sundhed.

Vi arbejder endvidere med elevens nære relationer i arbejdet med elevernes læring, udvikling og trivsel. Det vil sige en nærværende og stabil kontakt og relation til eleven, et meget højt prioriteret familiearbejde, og en vedvarende træning af eleven i forhold til at indgå i sociale sammenhænge, hvor relationer indgås, udvikles og konsolideres.

 

Det er afgørende vigtigt, at eleverne ved hjælp af en tryg, velstruktureret og udviklingsfokuseret hverdag, selv forstår og oplever glæden ved egen udvikling og læring, og selv bliver i stand til at se og arbejde henimod fremskridt – også selvom processen kan være lang og svær, og udgangspunktet konfliktfyldt og nederlagspræget.