Mit første job - Skolen mir

Mit første job

I januar 2020 startede et helt nyt og spændende projekt op.
Projektet hedder Mit Første Job og er et initiativ påbegyndt af Skolen Ved Sorte Hest. Projektet er sidenhen støttet af den A.P Møllerske Støttefond med et større beløb til en 3-årig periode og er målrettet danske dagbehandlingsskoler. Pt. deltager 6 behandlingsskoler i alt, hvoraf Askovfondens MIRskoler er med i puljen med begge afdelinger.

 

Hvad er Mit Første Job?

Mit Første Job er et supplement til den daglige skolegang og skal ikke ses som en erstatning af skoledagen. Timerne skal altså sættes af efter skoletid.
Det er en fritidsjobsindsats, der vækker jobdrømme til live hos unge med sociale og psykiske udfordringer på landets dagbehandlingsskoler. De ældste elever får viden om – og praktisk erfaring med – arbejdsmarkedet og bliver klogere på sig selv og egne kompetencer. Indsatsen sker i et samarbejde mellem personalet på dagbehandlingsskolerne, lokale virksomheder og de unge selv. Sammen hjælper vi eleverne med at skabe en selvfortælling, der involverer en fremtid på arbejdsmarkedet.

Et fritidsjob kan være mange ting. Derfor arbejder Mit Første Job også med to forskellige tilgange; lommepengejob samt fritidsjob.

Hvor lommepengejobbet foregår på skolen og er for de unge, der har behov for at starte roligt op i trygge rammer, er fritidsjobbet for de unge, der har mod på udfordringer under en anden rammesætning. Gældende for begge fremgange er, at personalet følger den unge tæt og hele tiden vurderer udviklingen og behov.

Tilbuddet gælder 13-16-årige og følges nøje med blandt andet en fælles evaluering med alle samarbejdspartnere hver måned.

 

Hvordan gør vi det på MIRskolerne?

På MIRskolerne er vi godt igang, og har fået etableret flere gode jobs til mange af vores unge. Hver afdeling har en dedikeret tovholder, som agerer bindeled mellem initiativgruppen på Skolen Ved Sorte Hest, og personalet på vores egne afdelinger. Tovholderen er især en hjælp med at etablere kontakt til relevante virksomheder, ligesom en del af projektet også indbefatter at udarbejde en fælles liste, hvor man angiver de jobmuligheder der findes i lokalområdet. Dette kan være med til at sikre en tryghed for vores unge, i form af at en arbejdsgiver allerede kender til projektet, og er i stand til at sikre de rette rammer for den unge.

Vi har hjulpet med ansøgninger samt jobsamtaler, ligesom vi er til stede i hele arbejdstiden – hvis behovet er til det.

 

For vores lommepengejob gælder det, at vi ansætter lokalt på afdelingen, og jobsamtalerne sker med øverste leder. Selve arbejdet udføres efter endt skoledag, og afvikles altid under opsyn af en voksen.
Vi sigter så vidt muligt efter at simulere arbejdsmarkedet der venter efterfølgende, hvorfor vi selvfølgelig også hjælper med at få styr på frikort, oprette en bankkonto og at udarbejde en ansættelseskontrakt.

For fritidsjobbet er proceduren en smule anderledes, da det job der sigtes efter, finder sted hos lokale virksomheder. Vi er derfor behjælpelige med jobansøgning, frikort og bankkonto, men selve arbejdet er vi ikke en lige så stor del af. Vi tilbyder det dog gerne, men rammerne kan være anderledes, og så skal vi selvfølgelig tilpasse os.

For begge jobtyper gælder det selvfølgelig, at alt foregår i tæt samarbejde med familien.

 

 

Hvilke job er det muligt at få?

På begge afdelinger har vi etableret en række lommepengejob, hvor den unge kan varetage en betydningsfuld opgave, og opleve at gøre en forskel for andres arbejdsbyrde i hverdagen. Disse er beskrevet i en folder, hvor hvert job er nøje beskrevet, og visuelt tydeliggjort via billeder mv.

Eksempler på lommepengejob:

  • Rengøring af biler
  • Tøjvask
  • Anrette frokost
  • Ordne have, feje blade mv.
  • Passe kaninerne

 

Fritidsjob har mere traditionel karakter. Det kan være arbejde i butik, omdele reklamer mv. Her står barnet/den unge mere på egne ben. Men fritidsjobbet kan også have karakter af at være mere en mellemting. Dette skal forstås som, at arbejdet fx kan være hos private aktører. Havearbejde hos en privatperson mv. Her følger personalet også i højere grad med i selve arbejdsprocessen.

 

Erfaringer og forventninger

Det er helt tydeligt, hvordan vi  pludselig har rigtig mange børn der ville ønske de var 13. Interessen er stor, og folderen med muligheder og informationer bliver flittigt uddelt i mange teams. Det er en stor tryghed, at det hele kan foregå på velkendt adresse med velkendte ansigter omkring sig.

Vi har en klar målsætning, om at hjælpe størstedelen af vores unge trygt ind på arbejdsmarkedet igennem dette projekt. Vi mener at projektet er vigtigt, gennemtænkt og meget relevant, og der er ingen tvivl om at vi kan gøre en stor forskel for en stor gruppe unge, hvor vejen til arbejdsmarkedet ellers kunne have været besværlig og fyldt med forhindringer og uforståeligheder.

Et helt andet aspekt, er hele den mestringsforventning som følger med. Oplevelsen af at bidrage med noget, og at gøre en forskel, har en stor betydning for de unges selvværd og selvtillid. Det er derfor også en vigtig faktor i vores daglige behandlingsarbejde, fordi det netop er dét vi arbejder så målrettet på – at skabe succeshistorier og troen på, at man har meget at bidrage med.