MIRSKOLERNE ÅBNER LANGSOMT DØRENE OP IGEN - Skolen mir

MIRSKOLERNE ÅBNER LANGSOMT DØRENE OP IGEN

 

Askovfondens MIRskoler følger som alle andre de retningslinjer som statsministeriet har fremsat. Dette betyder at vi siden d. 16. marts har været lukket ned, men at vi fortsat har varetaget vores behandlingsarbejde på de måder det har været muligt og nødvendigt. De fleste af vores børn/unge har haft behov for støtte samt kontakt i denne anderledes tid, og denne opgave har vi selvfølgelig løftet. I kan læse mere herom lige her:

CORONAVIRUS HAR LAMMET DANMARK – MEN VORES BEHANDLINGSARBEJDE FORTSÆTTER

 

I dag har MIRskolerne igen åbnet dørene for vores børn/unge. Vi følger nøje retningslinjerne, og derfor er det også en noget anden hverdag vi træder ind i. Vi har iværksat en række forholdsregler, for på den måde at minimere risikoen for smitte.

 

Følgende retningslinjer spiller derfor en central rolle i vores hverdag pt:

 • Små faste hold af 1-3 elever, som møder 1-2 faste voksne i løbet af en uge.
 • For nogle betyder det forskellige mødetidspunkter, forstået på den måde at nogle klasser møder 8.30-11.30 og andre 12.00-15.00. Dette giver os også muligheden for bla. at spritte lokalerne af i tidsrummet 11.30-12.00, og sikrer at alle børn/unge ikke render ind i hinanden ved overgangen.
 • Andre har ens mødetid, men forskellige mødesteder og aktiviteter, og undgår på den måde at møde hinanden.
 • Tiden på skolen foregår så vidt muligt udenfor, hvor vi nyder godt af vores cykler og nær-områder hvor vi kan udfolde diverse forløb og aktiviteter.
 • Voksne, børn og unge har et øget fokus på hygiejne og rengøring, og håndsprit er selvfølgelig tilgængelig for alle.
 • Ved sygdom eller fravær dækker teamet selv. Aflysninger i perioden kan derfor undtagelsesvis finde sted, da vi ikke vil risikere at sprede smitte ved at have ansatte der går på tværs af teams.
 • Alle medbringer selv madpakke, og på den led undgår vi at for mange samles på samme sted, og at vores kantine agerer samlingssted for smitte.
 • Hvert team har stået for at udarbejde eget skema, og har taget de nødvendige hensyn til vores børn/unge.
 • Køkkenpersonale sikrer korrekt håndtering og fordeling af de få madvarer vi har i huset, såsom frugt.
 • Begge afdelinger råder over fordelagtige rumfordelinger og solide m2, hvilket giver god mulighed for også at sprede sig ud og være hver for sig, selvom man opholder sig på skolerne.
 • Der er ledelse til stede fysisk på begge afdelinger, men begrænset til én med ledelsesansvar i perioden. Derudover arbejder ledelsen hjemmefra og kan kontaktes telefonisk.
 • Personalemøder, teammøder, skole/hjem-samtaler mv. afholdes enten via digitale medier eller aflyses.

 

Det er altså på mange måder en ny hverdag vi er mødt ind til. Vi følger fortsat anbefalinger, retningslinjer og beskeder fra ministeriet, og holder jer opdateret omkring vores nye tiltag her på siden. I tilfælde af spørgsmål eller andet, er man altid velkommen til at kontakte MIRskolerne.