Mir Skolerne på Folkemødet 2019

Mir Skolerne er dagligt garant for et trygt og sikkert læringsmiljø, hvor børn og unge kan udvikle sig fagligt og socialt. Dette er den fundamentale byggesten i vores arbejde – at gøre en forskel for de børn der har behovet for det.
Men vi arbejder også i et bredere perspektiv, og anskuer problematikken i et større samfundsmæssigt lys. Derfor er vi igen i år at finde på Folkemødet, hvor vi undrer os og stiller spørgsmålstegn, og hvor vi igennem vidensdeling og fællesskab forsøger at finde nye veje og løsninger.

Vi håber at I har lyst til at møde op til debatten på Kæmpestranden J5 fredag d. 14. Kl. 11.00, så vi I fællesskab kan finde bæredygtige løsninger og skærpe det politiske fokus.