Mir på Folkemøde 2015

 

folkemødewebInklusion og relationelvelfærd var på dagsordenen til Mir’s debat på Folkemødet. I samtalen deltog forsker Poul Nissen, Direktør for tænketanken Cura: Karen Lumholt, afdelingsleder på Mir1 Jakob Stavnstrup samt Nicklas og Marius, tidligere elever på Mir. Samtalen drejede sig om, hvordan vi skaber god skole for vores børn. For alle vores børn. God skole forstået som et rum for læring, hvor børn trives, glædes og udvikler sig, så de oplever succes og fremgang både fagligt og personligt.

Jeg ser en tendens i skoleudviklingen, der peger i retning af individet: individuelle læringsmål, individuelle elevplaner, test resultater, karakter – men læring er ikke alene et individuelt foretagende!

Det er muligt at arbejde professionelt med at skabe gode relationer mellem lærer og elev og den professionelle lærer, der med Marius’ ord “har været med til at gøre mig til den jeg er i dag” findes!

Der lød en helhjertet opfordring fra såvel panel som publikum til læreren om at håndhæve sit professionelle råderum og -frihed!

Fordi alle vinder når ingen taber.

Lise Ammitzbøll, skoledirektør Mir