Metodisk ståsted

Grundlæggende metodiske ståsted

Vores behandlingsindsatser bygger på metodiske og evidensbaserede teorier og praksisnære tilgange. Vores behandlingsindsatser til både elever og familier tilrettelægges ud fra behandlingsplanen, og der planlægges målbare forløb, der kontinuerligt evalueres på.

Det er vores mål at skabe optimal læring, udvikling og trivsel hos eleven. Læring er en proces, der finder sted hele tiden. Det bidrager til at skabe elevernes udvikling, idet de igennem læringen udvikler deres sociale, motoriske, kognitive og kommunikative evner.

For at læring kan finde sted, skal der være en balance mellem det nuværende udviklingstrin og de krav og forventninger, der bliver stillet til fremtiden. Eleverne skal samtidig opleve at have trygge meningsfulde relationer.

Elevernes vanskeligheder og udfordringer medfører ofte en lav tolerance over for ting, der stresser dem. Vores specialpædagogiske opgave går ud på at kompensere for de vanskeligheder og udfordringer eleven har, så læring kan finde sted. Det vil typisk være at skabe ro, overskuelighed, rytme og forudsigelighed i situationen. Læringsprocesser – og dermed behandlingsindsatsen – skal således tilrettelægges så dét, der skal læres, er inden for rækkevidde.

Vi griber opgaven an på mange parametre og taler her om blandt andet pædagogisk behandling samt psykologisk behandling. De to behandlingsretninger udgør tilsammen en helhedsorienteret indsats, hvor barnets udvikling er i fokus på flere niveauer. Som en del af dette, har vi også en høj grad af fokus på familiearbejdet, hvor vi flere gange årligt inviterer til samarbejdsmøder, som kan have forskellige fokus alt efter, hvad der rører sig omkring barnet. Mange møder afholdes med forældre og personalet alene, men til tider giver det også mening at invitere vores psykolog med. Det er selvfølgelig også muligt med samtaler alene med vores psykolog, og altså uden teamet.