Målgruppe - Skolen mir

På MIRskolerne
er alle velkomne

På MIRskolerne
er alle velkomne

På MIRskolerne
er alle velkomne

På MIRskolerne

er alle velkomne

Målgruppe

Mir Skolerne består af 2 separate afdelinger, én på Firskovvej i Lyngby og én i Ledøje Smørum. Skolerne er under fælles ledelse, men er forskellige i forhold til elevgrupper. Dette er med til at sikre, at vi altid har det bedste skoletilbud til det pågældende barn, uanset udfordringerne.

Vi har derudover et tæt samarbejde med AskovFondens øvrige indsatser og har derfor mulighed for at tilbyde en specialiseret viden om blandt andet voldsramte familier og dertilhørende familiedynamikker og spiseforstyrrelser.