Målgruppe

Mir Skolerne består af 2 separate afdelinger

Mir Skolerne består af 2 separate afdelinger, én på Hjortholmsvej i Lyngby og én i Ledøje Smørum. Skolerne er under fælles ledelse, men er forskellige i forhold til elevgrupper. Dette er med til at sikre, at vi altid har det bedste skoletilbud til det pågældende barn, uanset udfordringerne.

Vi har derudover et tæt samarbejde med AskovFondens øvrige indsatser og har derfor mulighed for at tilbyde en specialiseret viden om blandt andet voldsramte familier og dertilhørende familiedynamikker og spiseforstyrrelser.

Hjortholmsvej

MIR Hjortholmsvej har plads til 25 elever i 0.-10. klasse. Eleverne er normaltbegavede eller i den lave ende af normalområdet. Eleverne har primært en ADHD-diagnose og/eller socioemotionelle vanskeligheder. Dertil har alle vores elever komplekse kombinationsproblematikker såsom oppositionel adfærdsforstyrrelse, angst, OCD, depression, ADHD, ADD, Tourette, selvskadende adfærd, eller skolevægring. Vi har også elever med autisme, hvor vi har vurderet, at den sociale interaktion, de kan få med den øvrige elevgruppe, er givende for deres udvikling. 

Naturskolen

Naturskolen har plads til 35 elever i 0.-10. klasse. Eleverne er normaltbegavede eller i den lave ende af normalområdet. Eleverne har primært en diagnose indenfor autismespektret eller vanskeligheder, hvor en højt specialiseret autismespecifik ramme er virksom. Dertil har alle vores elever komplekse kombinationsproblematikker såsom angst, OCD, depression, ADHD, ADD, Tourette, selvskadende adfærd eller skolevægring. Vores fordeling af drenge og piger er ca. 3-1.