Dansk, engelsk, matematik, tysk, idræt – og mange flere fag i rækken. På Askovfondens MIRskoler underviser vi i de fagfaglige fag, ligesom vi fører til afgangsprøver og udleverer eksamensbeviser.
Men en plads på MIRskolerne er mere end “bare” undervisning. En plads hos os er nemlig lig med læring i et helhedsorienteret perspektiv.

Som dagbehandlingsskole har vi altid et bredt og kreativt perspektiv på vores hverdag, og på vores klasser og vores elever. Det er godt og vigtigt at tilegne sig færdigheder i matematik, men matematiske kundskaber er ikke nødvendigvis til stor hjælp, hvis man har svært ved at stole på nye voksne, at spise mad når andre kigger eller at aflæse og afkode klassekammeraternes ordvalg og kropsprog.

Derfor består en hverdag på MIRskolerne af mange ting, og har altid til henblik at hjælpe eleverne med netop de ting, der for dem er det svære i livet. Det er en stor opgave, og en opgave vi kun kan løse, hvis vi erkender at der er mange forskellige veje at gå. Dette kræver kreativitet.

Kernen i MIRskolerne skal da også findes i vores ansatte. Lærer, pædagoger, medhjælpere – alle med hver deres kreative, initiativrige og nysgerrige indspark, er med til at gøre dagligheden på MIRskolerne til hvad den er.

Hvad gør vi helt konkret?

Med øje for diversiteten i hvad læring kan bestå af, er MIRskolerne altid i udvikling, og i færd med nye potentielle muligheder. For nylig fik vi f.eks. etableret klatreudstyr i baghaven på Naturskolen. Helt specifikt er der her tale om træklatring, som er en klatretype der kræver forståelse for rute og planlægning, men som også i højere grad end f.eks. klatrevægge lægger vægt på selve oplevelsen på en nærmest rekreativ facon.

Udover at være et oplagt middel til at arbejde med tillid, selvtillid, relationer, fællesskab og meget mere, så er udstyret selvklart også helt nøgternt et godt værktøj til at implementere idræt og fysisk aktivitet hos vores elever.