Kontakt

Vi fokuserer på høj faglighed og kompetencer

Mir skolernes ansatte består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere samt familiekoordinator og pædagogiske vejledere, der alle har de erfaringer og den viden der matcher elevernes udfordringer.

I konkrete situationer trækkes på særlige eksterne kompetencer fra specialfaglige konsulenter i forhold til børnepsykiatri og neurologi.

Personalet modtager regelmæssig efteruddannelse og supervision indenfor specialpædagogik, didaktik og familiearbejde.

 

Kontakt skolen på telefon: +45 39400720

Adresser:

Mir skolen Hjortholmsvej: Hjortholmsvej 7, 2800 Lyngby

Naturskolen: Ledøjebygade 23, 2765 Smørum

Direktør

Lea Køhn

LEA KØHN
Skoledirektør
Mir Skolerne

lea.fick@skolenmir.dk

Telefon: 23718877

Faglig leder og visitationsansvarlig

Ann-Sofie Puggaard

Ann-Sofie

ann.sofie@skolenmir.dk

Telefon: 30738580

Koordinator på Naturskolen

Mikkel Nørrelund

Nørrelund

Koordinator på Hjortholmsvej

Peter Elsbo

Peter