Julen er en svær tid for mit barn – er der noget man kan gøre?

Luciaoptog på det lokale plejecenter.

 

På Askovfondens Mirskoler får julen også lov at betyde noget. Det gælder mange børn med autisme, at det kan være en svær tid. Der er mange ubekendte faktorer at skulle forholde sig til; hvad får jeg i gave? Hvad skal jeg give i gave? Hvor går jeg hen hvis jeg bliver træt? Hvad hvis jeg ikke kan lide maden?

Ovenstående ubesvarede spørgsmål vil skabe uro og usikkerhed, og kan resultere i en stresset juletid. Man kan sige, at des flere af ovenstående spørgsmål der er besvaret på forhånd, jo bedre en oplevelse kan julen blive.

 

At være sammen om noget

Julen er også en tid hvor man er sammen om noget. Hvor man, trods forskellig alder og klassetrin, finder glæde i nogle af de samme ting. Dette forsøger vi så vidt muligt at implementere, således at julen også kan handle om hyggeligt samvær og forudsigelighed.

På begge skoler afholdes der således forskellige julearrangementer. Fx. et besøg i kirken til en julegudstjeneste, afholdt specielt for os. Men også en julefrokost for eleverne, hvor klasserne selv laver mad, dækker pænt bord og pynter op. Og  vi spiser selvfølgelig i fællesskab, dem der kan. Derudover har man fx. på skolen i Lyngby den årlige julebanko, for elever og deres familier. Arrangementerne har alle til formål at skabe fællesskabs-følelse, og understøtte udviklingen af de sociale kompetencer.

 

Luciaoptog

På Naturskolen har man indgået samarbejde med det lokale plejecenter, hvor de elever der ønsker det, har muligheden for at gå Luciaoptog. Dette til stor glæde for både plejecenterets beboere, samt de børn der har lyst til at gå med. Børn fra flere forskellige klasser deltager, og derved kan der skabes både nye relationer på tværs af klasserne, imens der skabes succesoplevelser i fællesskab uden for skolens område.

Derudover afholdes der samme dag en fælles juleafslutning for familie og venner, hvor klasserne dog enkeltvist arrangerer hvad der skal ske i deres klasse. Dette er en oplagt mulighed for at forældre kan se hinanden i øjnene, og hygge sig med deres børn og deres klassekammerater.
Til dette arrangement er der også aktiviteter der er åbent tilgængelige, således at man har muligheden for at møde alle, og glædes ved de samme ting. Det betyder at der også her er Luciaoptog, og at man kan få en kop varm kakao ved vores shelter, hvor kakaoen lunes over bål.

 

Kakao lunes over bål.

 

Kontakt

FAQ