Hesteassisterende undervisning, også kendt som pædagogisk ride terapi eller dyreadfærdsterapi, er en terapiform, hvor mennesker interagerer med heste, under vejledning af en kvalificeret terapeut eller træner. Hesteassisterende undervisning kan have en positiv effekt på en persons fysiske, mentale og følelsesmæssige tilstand og velvære, da heste fra naturens side er byttedyr og derfor har en særlig evne til at fornemme følelser og intentioner hos andre individer. Heste er kendt for at være følsomme dyr, der kan hjælpe med at opbygge tillid, selvværd og kommunikationsevner i en ikke-dømmende og beroligende tilværelse. Terapiformen kan også hjælpe med at forbedre balance, koordination, muskelstyrke, reducere stress, angst og smerter samt øge selvtilliden og kommunikationsevner.

Hesteassisterende undervisning bruges ofte til mennesker med forskellige mentale og følelsesmæssige udfordringer. Dette kan eksempelvis være autisme, angst, depression, PTSD, adfærdsproblemer, mistrivsel eller andre psykiske lidelser. Det kan også være en effektiv terapiform for personer, der har haft traumatiske oplevelser eller vanskeligheder med at opbygge tillid eller relationer.

 

MIR og hesteassisterende undervisning

Hvordan vi på MIR arbejder med hesteassisterende undervisning, kan være meget forskelligt, afhængigt af den enkelte elevs behov og vores undervisers tilgang. Vi arbejder med at styrke elevernes læring, samvær og udvikling, så de igen kan profitere af almindelige undervisningstilbud. Typisk foregår undervisningen fra jorden af og dermed ikke som almindelig ride undervisning.

På MIR tilbydes denne undervisningsmetode til elever, hvor det vurderes, at hesteassisteret undervisning, kan bidrage til at understøtte deres personlige, sociale og faglige mål. Det er ofte særligt sensitive og sårbare elever der tilbydes forløb med hestene. Størstedelen af MIRs elever har en autismespektrumforstyrrelse og nogle elever kæmper også med andre diagnoser som ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i. På MIR arbejder vi derfor ud fra individuelle mål og behandlingsplaner og lægger derudfra mål for arbejdet med eleverne på skolen, såvel som hos hestene.

”Ofte oplever jeg positiv udvikling i forhold til troen på sig selv, hvor vi arbejder målrettet med selvværd og selvstændighed. Jeg fokuserer derudover ofte på kommunikation imellem eleven og hesten, for derved at udvikle barnets generelle kommunikationsevner”. – Cecilie, MIR lærer

 

”Det fælles tredje”

I det socialpædagogiske felt anvendes begrebet “det fælles tredje”. Det fælles tredje benytter vi i relationen mellem f.eks. en pædagog og et barn eller en omsorgsgiver og en omsorgstager. Dette koncept henviser til en aktivitet eller et projekt, som de to kan udføre sammen. På samme måde kan hesteassisteret undervisning skabe et fælles tredje mellem elev og lærer, med hesten som vores ”fælles tredje”.

Ved at bruge hesten som “det fælles tredje” fungerer den som en slags tilflugtssted eller distraktion der hjælper eleven med at håndtere situationer, hvor behandlingen eller undervisningen kan rumme ubehag eller dårlige oplevelser og minder. Dette giver ligeledes eleven mulighed for at fokusere på noget uden for dem selv og dermed tilføje en dybere dimension til relationsarbejdet og det faglige mål. Når vi på MIR benytter et dagligt værktøj som “det fælles tredje”, er målet at give eleverne mulighed for at kunne slappe af i sine omgivelser, glemme magtkampe, facader, konflikter og mistillid.

 

Den uendelig strøm af ”skjult læring”

Hesteassisteret undervisning tager udgangspunkt i bl.a. selvforståelse, nonverbal og verbal kommunikation og giver anledning til en nærmest uendelig strøm af skjult læring. Når vi på MIR anvender heste som en del af vores undervisning, er vores mål at udvikle elevens sociale og personlige kompetencer. Vi arbejder på at skabe ro i elevernes nervesystem og give dem en større forbindelse mellem krop og sind.

Ved at arbejde med levende væsner, som heste, træner eleverne sociale færdigheder, empati og kommunikationsevner, samtidig med at de indirekte lærer selvstændighed, medansvar og impulsstyring. Ved vores hesteassisterede undervisning, ses det tydeligt, at MIRs elever har et enormt udbytte af at færdes i de anderledes læringsmiljøer. Eleverne udvikler deres evne til at sætte mål, træffe beslutninger, holde opmærksomheden og tage ansvar for deres handlinger. Hesteassisterede undervisningsforløb skaber plads til glæde og succesoplevelser, og på denne måde udløser de stofskiftet dopamin i hjernen, hvilket bidrager til en positiv udvikling af selvværd og selvtillid samt en forbedret livskvalitet hos vores elever.

Hesteassisterede undervisningsforløb har i de seneste år været en stor succes på vores dagbehandlingsskole, især som en essentiel faktor i at integrere børn og unge, der har haft skolevægring som en del af deres historie. Som dagbehandlingsskole er vores mål at skabe sociale og faglige løsninger, der giver mening for den enkelte elev.

Se hvilke projekter og tilbud MIR tilbyder

Sådan får dit barn en plads