FYSIK/KEMI I DET FRI - Skolen mir

FYSIK/KEMI I DET FRI

 

Sommerferien er nu lige om hjørnet, og den markerer afslutningen på et mærkeligt halvår. COVID-19 har haft stor betydning for skolelivet og hverdagen i Danmark. På Askovfondens MIRskoler har vi ligeledes mærket betydningen af ændrede retningslinjer, hvor en nedlukning, langsom genåbning og også stadig mange ændrede krav og regler præger vores hverdag.
Det har også betydet ændringer i vores undervisningsmuligheder, bla. ved at dét fysik/kemi lokale vi normalt benytter, ikke har været tilgængeligt. Det har dog heldigvis ikke betydet, at vi har måtte aflyse undervisningen. Det handler blot om at være kreativ, og heldigvis har vi en masse kreative kræfter ansat.

 

På fysik/kemi holdet har der således været undervisning som der plejer, men blot i en lidt ændret ramme – nemlig undervisning i det fri. Her har holdet arbejdet med det periodiske system, atomer, molekyler, protoner og neutroner. Der er blevet tegnet atomer og elektronskaller, regnet og forklaret, og store skemaer med grundstoffer har præget fliserne på afdelingen på Hjortholmsvej.

 

Ikke kun teori

Man kunne godt frygte, at fysik/kemi undervisning uden et undervisningslokale, ville resultere i teori uden de interessante og sjove forsøg. Men, det er heldigvis ikke tilfældet. Vores dygtige underviser har implementeret en række sjove forløb, hvor der også har været plads til den “videnskabelige leg”, som også er så stor en del af faget. Her har man blandt andet forsøgt at skabe CO2 i en flaske, og eksperimenteret med at puste balloner op, for derefter at kunne se hvordan ballonerne svævede, eller faldt til jorden.

 

Fysik/kemi-holdet

Fysik/kemi er for dem der er interesserede, og som er på rette klassetrin. Derfor består holdet også af børn/unge fra begge afdelinger, samt ligeledes forskellige hold fra hver afdeling. Faget kan noget særligt for mange af vores børn/unge, da det er håndgribeligt og visuelt, og især for dem der er diagnosticeret inden for autismespektret, er denne arbejdsform tiltalende. Det kan være svært for mange at fortolke, analysere og læse imellem linjerne i et fag som f.eks. dansk. Men fysik/kemi er anderledes, og vi oplever ofte hvordan det kan være lettere at deltage og forstå når man har egne hænder med i de forskellige forsøg.

Hverken Hjortholmsvej eller Naturskolen har eget lokale, så derfor låner vi os til et lokale andetsteds, og har ansat en dygtig underviser til at varetage timerne.