Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Det er helt afgørende for en god behandlingsindsats, at den hviler på et tæt, positivt og konstruktivt samarbejde med jer forældre. Samarbejdet er essentielt for, at vi kan skabe et sammenhængende og udviklende læringsmiljø for eleven.

Vi oplever, at det tætte samarbejde med jer giver os mulighed for hele tiden at justere vores arbejde omkring den enkelte elev, og derfor ønsker vi til enhver tid en tæt kontakt. Det være sig både gennem kanaler som Skoleintra, telefonsamtaler, SMS-beskeder og lignende. Det er klart, at behovet for kommunikationen kan svinge over året, og derfor kan man periodevist opleve kontakten være højere eller mindre, alt efter hvad dagligheden og behandlingsarbejdet lægger op til.

Vi ved, at I er eksperter på jeres barn, og at I har fulgt dets udvikling tættest. I er dem, der har stået ved siden af, når det har været allersværest. Vores faglighed er høj, og vi ved, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe elever med diagnostiske vanskeligheder. Vi ved, hvilke pædagogiske veje vi skal gå for at understøtte de generelle udfordringer, en elev med bl.a. autisme, ADHD, OCD har. Vi ved også, at alle børn/unge er unikke mennesker, og for at vi kan skabe den helt rigtige ramme for netop jeres barn, har vi brug for jeres indsigt og viden. Når vi kombinerer vores viden, kan vi skabe den optimale udvikling både personligt, fagligt og socialt. Derfor prioriterer vi kommunikationen og lægger vægt på at være i hyppig kontakt. Det hjælper både os og jer, og det er vores klare erfaring, at barnet/den unge finder stor tryghed i at vide, at vi taler sammen.

Når et barn/en ung med særlige behov er i mistrivsel, så ved vi også, at familien har været igennem et længerevarende opslidende forløb. Derfor inviterer vi jer til et tæt samarbejde, hvor vi kan vejlede og støtte op om hele jeres familie. Vi hjælper med at overføre de pædagogiske strategier, der kan støtte barnet/den unge i hjemmet. Vi afholder løbende familiesamtaler med jer, hvor kontaktperson, team og evt. psykolog deltager. Hensigten er selvklart, at vi kan følge elevens udvikling hos os samt få sparring på de udfordringer, I står i, og i fællesskab blive enige om en fremadrettet tilgang.