Får mit barn et afgangsbevis?

På Askovfondens Mirskoler tilbyder vi undervisning i folkeskolens afgangsfag. Dette betyder også, at vi selvfølgelig fører vores elever til eksamen. Vi har også mulighed for at opstille nogle andre rammer omkring hele forløbet, end man traditionelt set har.
Prøverne er nemlig en stor mundfuld, og alene tanken om stilheden og kammeraternes ivrige tasten på tastaturet kan virke skræmmende.

Afgangsprøverne er ikke alene et fagligt mål, men i høj grad også et socialt mål. Derfor er en stor del af vores behandlingsarbejde også udarbejdet med henblik på at sikre vores elever de rette værktøjer til at klare sådanne prøver bedst muligt. Således arbejder vi målrettet mod at forøge selvværd, mestringsforventning og selvforståelse, alt i mens vi udvikler en relevant faglig ballast. 

Terminsprøver

I hvert skoleår holder vi ligeledes terminsprøver for vores elever på de højere klassetrin. Ved prøverne gælder grundlæggende samme regler som på en almindelig folkeskole; Samme digitale prøveform, ingen telefoner og stilhed under prøveperioden. Vi afholder terminsprøver for at få et indtryk af, hvordan en skriftlig eksamen foregår. For mange af vores elever gælder det nemlig, at det kan være svært at forestille sig en ukendt situation, og lige netop dét manglende billede af hvordan situationen bliver, kan være katalysator for en uønsket mængde angst og frustration. Derfor sigter vi gerne efter, at man oplever terminsprøverne over flere år, for på den måde at afmystificere hele situationen. Det er vores erfaring, at denne metode i høj grad bidrager til ro omkring det.

Særlige vilkår

Som med alt andet på Mirskolerne, tilpasses forløbet således til den enkelte elev, for bedst muligt at sikre grobund for det gode resultat. Det vigtigste er ene og alene, at det i en eller anden form giver mening for eleven, og at de har en følelse af at de kan magte opgaven. Elev, forældre og lærere tager derfor i fællesskab, en beslutning om hvilke fag der evt. kunne give mening.  

Vi har rigtig god erfaring med at dele prøverne op over en længere periode, og også gerne over flere skoleår. Dette giver rum til bedre at kunne overskue det enkelte fag, og plads til at fordybe sig i det. Det er endvidere også muligt at gå op i afgangsprøverne senere i skolegangen, således at man på Mirskolerne går til prøve i udvalgte fag, men gemmer andre til senere.

Helt lavpraktisk gælder det også, at man har mulighed for at gå til prøve under særlige vilkår, som betyder at man får forlænget prøvetid, hvilket vi som udgangspunkt arbejder ud fra. Dette betyder f.eks. at den skriftlige fremstilling i dansk, forlænges med 30 minutter.

Alt i alt oplever vi rigtig flotte resultater fra vores elever, der under de rette omstændigheder med ro, plads og forståelse, kan levere meget flotte faglige præstationer.