Dabat om børn med autisme

Mir skolerne var også med på Folkemødet i år.

Som en del af AskovFonden havde Mir skolerne også en debat på Folkemødet på Bornholm. Debatten handlede om at alt for mange børn med autisme skærmer sig mod Verden.  Der var stor tilslutning til debatten og her får i et lille klip hvor Lea Køhn taler med Landsformand for Landsforeningen for Autisme Heidi Thamestrup efter debatten.

 

Alt for mange børn med autisme bliver socialt ekskluderet og får ikke en skolegang

Vores skolesystem er under voldsom forandring. Den politiske dagsorden er, at alle skal rummes i et inkluderende læringsmiljø. Desværre ser vi, at det langt fra gælder mange børn med autisme, som i stigende grad bliver socialt ekskluderet. Det ender for mange med skolevægring.

Både forældre og skolerne er magtesløse, når en elev skærmer sig hjemme. Op mod 30 % af børn med autisme oplever lige nu skolevægring i længerevarende perioder. Der er med andre ord en stor børnegruppe, som i en årgang er udfaldstruet. Skolevægringen kan medføre selvskadende adfærd, angst, PDA eller så dybe selvværdsproblemer, at eleverne mister livsglæden. Det kræver en massiv behandlingsindsats at få børnene hjulpet tilbage til livet. Det har ikke alene store voldsomme omkostninger for familien. Det kan også få alvorlige konsekvenser for børn og unges tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet resten af livet.