CORONAVIRUS HAR LAMMET DANMARK – MEN VORES BEHANDLINGSARBEJDE FORTSÆTTER - Skolen mir

CORONAVIRUS HAR LAMMET DANMARK – MEN VORES BEHANDLINGSARBEJDE FORTSÆTTER

Mandag d. 16. marts 2020 lukkede skoler og institutioner landet over. På Askovfondens Mirskoler er vi ligeledes pålagt at lukke. Det har vi selvfølgelig gjort, fordi det er vigtigt at vi alle følger retningslinjer, påbud og anbefalinger, så vi hurtigst muligt kan komme ud på den anden side.

Men vi ved også, at vi arbejder med en gruppe børn og unge, hvor et tiltag som dette kan være svært at navigere i. Derfor fortsætter vores behandlingsarbejde på linje med vores undervisning, også selvom vores børnegruppe sidder hjemme. Men, hvad betyder det i praksis?

Alt nyt er dårligt nyt

Der findes ikke to ens børn/unge på Mirskolerne. Det afspejler sig i hverdagen på skolen, og det ses også i denne periode. Derfor er der ikke én opskrift på, hvordan man bedst muligt navigerer rundt i disse nedlukkede uger. Men vi oplever, at daglig kontakt gør en forskel. For os handler det om fortsat at have fokus på det gode forældresamarbejde, hvor vi igennem jævnlig dialog kan sikre os, at barnet, såvel som familien, kan finde rundt i den anderledes nye hverdag derhjemme.

 

Det er vigtigt at huske, at vores faste vending ”Alt nyt er dårligt nyt” i høj grad er gældende i en tid som denne. For mange børn/unge, kan dette brud på rutinen derfor også skabe uhensigtsmæssig adfærd hos dem. Det kan skyldes frustrationer, kedsomhed, magtesløshed, bekymringer e.lign. Den ændrede adfærd kan komme til udtryk på vidt forskellige måder, men fælles for dem alle er, at det potentielt set kan sætte barnets/den unges udvikling på pause. For barnet/den unge er hverdagen på skolen en fast struktur, som de har behov for, og uden den kan det være svært at navigere sikkert i så radikalt ændret verden som vi oplever den lige nu.

Vi holder fast i behandlingsansvaret

Helt generelt gælder det, at vi selvfølgelig bevarer vores fulde behandlingsansvar, hvilket også betyder at vi træder til hvis det er nødvendigt. For at kunne vurdere behovet for dette, er det selvfølgelig nødvendigt at vi holder fast i den daglige kontakt, hvilket indebærer at vi grundlæggende følger nedenstående:

 

– Daglig kontakt med forældre, eller på aftale alt efter hvad der giver mening. En konstant vurdering af, om vi kan træde til og hjælpe på den ene eller anden led.

– Formidling af undervisning/undervisningsmaterialer.

– Er der behov for luft, så tilbyder vi muligheden for at komme lidt væk. En gåtur e.lign. kan potentielt set give den pause, som efterfølgende gør en stor forskel.

– Nogle gange er behovet ikke større, end at man kan have brug for at læsse af. Vi ved at mange af vores børn/unge ikke har det store netværk at trække på, og derfor oplever vi ofte at det hjælper meget blot at lytte og anerkende – og her er vi selvfølgelig til rådighed, også i Danmarks nuværende Corona-nedlukning.

Som nævnt tidligere, er der ingen løsninger der er rigtige for alle. Derfor beror vores arbejde også altid på en helt konkret vurdering af den pågældende situation, barnet/den unge og dets familie og netværk. Nogle har behov for støtte og hjælp til at rammesætte, en gåtur og en aflæsnings-snak – andre nyder et par ugers langsomme morgener. Vi gør derfor alt hvad vi kan, for at gøre den kommende tid så nem og overkommelig som mulig for alle parter.