Børn er genier!

“Børn er i virkeligheden genier. Mennesker fødes kreative og med mange intelligenser, og det lille barn udfolder i rigt mål alle disse intelligenser. Men når barnet går gennem uddannelsessystemet, ser det ud, som om meget af kreativiteten og den mangfoldige intelligens undertrygges, holdes nede, sådan at det til sidst bliver – for at sige det forsigtigt – ensrettet og blottet for kreativitet, leg og innovation.” Sådan siger Steen Hildebrandt i bogen Når klokken ringer ud – opgør med industrisamfundets skole.
For nogle børn er det rigtig svært at passe ind i den forståelse af skole/klasser/lærer-elevrelationer, som præger Folkeskolen. Børn der ikke føler, at de passer ind, men føler sig pressede og forkerte, har svært ved at lære nyt. Læring kræver trygge rammer, gode relationer mellem lærere og elever og opbyggelige og sunde oplevelser med læring. På Mir-skolerne har vi fokus på den enkelte elevs udgangspunkt, på at skabe en positiv læringsidentitet samt gode relationer rundt om eleverne.  På det fundament skal læring bygges.