Lærings- og behandlingsplan

Lærings- og behandlingsplaner

Når elevens behov, ressourcer og potentialer bliver mødt i det tilbud, eleven er placeret i sker den gode og positive udvikling. Dette kræver selvfølgelig både viden om elevens historie samt om kognitive, følelses- og adfærdsmæssige styrker og vanskeligheder. Elevens udviklings- og funktionsniveau skal analyseres og defineres, og der skal være opmærksomhed på de situationer og kontekster, der er krævende for eleven. Udarbejdelse af planer og løbende evalueringer, kombineret med daglig monitorering, er nødvendigt for at opnå optimale behandlingsresultater.

Derfor har Mir skolerne udviklet en meget omfattende, præcis og målrettet lærings- og udviklingsplan, som kontinuerligt opdateres hver 3. måned. Denne sætter – udover på de obligatoriske skolefag – fokus på elevens eksekutive vanskeligheder (fx at få idéer til og planlægge handling), følelsesregulering (fx at kunne rumme egne følelser og afpasse reaktion), sprogbearbejdningsfærdigheder (fx at forstå og omsætte det sagte), kognitive fleksibilitetsfærdigheder (fx at skifte fokus) og sociale færdigheder (fx at aflæse andres hensigter).

Ved starten af hvert skoleår og i forbindelse med re-visitationsmødet bliver lærings- og udviklingsplanen udarbejdet. Vi tager selvfølgelig afsæt i den eksisterende plan, så vi sikrer os den røde tråd i behandlingsindsatsen.