Blog: Bæredygtige løsninger skal findes i fællesskab

I den kommende uge står vi overfor endnu et folkemøde. Et folkemøde hvor vi i Askovfonden sætter fokus på fremtidens velfærd 2030. Det er mit 3. folkemøde og jeg må konstatere, at jeg igen i år tager afsted med skolevægring på dagsordenen. Til trods for den stigende politiske interesse og en øget mediedækning i forbindelse med valget, er vi ikke tættere på at løse problemstillingen. Vi er dog nået til enighed om, at skolevægringen er et fænomen der rammer flere og flere børn og unge. Det rammer børn i alle sociale lag og på tværs af diagnoser. Samtlige kommuner i Danmark beskriver at skolevægring er velkendt, men at man endnu ikke har fundet den rette metode hvorpå man kan forebygge tendensen.

Vores erfaringer på MIR viser, at det første sted vi som samfund peger fingre, når et barn skolevægrer sig, er på hjemmefronten. Vi bebrejder forældrene for deres manglende forældrekompetencer, samt møder dem med skyld og skam og placerer ansvaret for den manglende skolegang hos dem. I forbindelse med valget, har vi hørt mange forældre beskrive deres møde med det offentlige, og den ene historie er mere grusom end den anden.

Vi har i år dannet partnerskab med Børns Vilkår. Børns Vilkår står frem med børnenes stemme og er særligt optaget af den øgede mistrivsel i skolen og dertilhørende skolevægring. De er hvert år i kontakt med tusindvis af børn via børnetelefonen og kan se at flere og flere af deres henvendelser drejer sig om børn der ikke magter at være i skole. Derfor går vi sammen i et håb om, at vi i fællesskab kan fortælle historierne og gå forrest i et forsøg på at skabe nye metoder og indsatser, som kan bryde den negative spiral og sikre at alle får den rette hjælp, på det rette tidspunkt, af de rette mennesker.

Mit budskab på folkemødet i år er derfor; stop med at pege fingre af forældrene, og lad os sammen finde muligheder og løsninger.

Jeg håber meget, at I vil møde op til debatten på Kæmpestranden J5 fredag kl 11, så vi I fællesskab kan finde bæredygtige løsninger og skærpe det politiske fokus.